Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

W dniach 28.02-02.03.2018 poszczególne zmiany z JRG 6 oraz JRG 11 odbyły ćwiczenia na budynku mieszkalnym, wysokim przy ul. Pabla Nerudy 8. Celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań gaśniczych na tego typu obiektach.

Ćwiczenia polegały na zapoznaniu się z warunkami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie. Strażacy doskonalili różne techniki prowadzenia linii gaśniczych m.in. po klatce schodowej, po elewacji obiektu oraz przy użyciu drabin mechanicznych. Skontrolowano możliwe drogi dojazdowe do budynku oraz lokalizację hydrantów zewnętrznych w pobliżu.

Tekst: kpt. Przemysław Smoderek
Zdjęcia: kpt. Przemysław Smoderek