Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach odbyły się uroczyste obchody 102. rocznicy powołania Policji. W uroczystości udział wziął Starosta Warszawski Zachodni oraz przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji powiatowych współpracujących z komendą w Starych Babicach oraz kadra kierownicza. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji podinspektor Wojciech Turek. Podczas uroczystości wręczone zostały awanse w stopniach wyróżniającym się policjantom oraz podziękowania dla Państwa Mirosławy i Edwarda Kucharskich, rodziców trojga rodzeństwa pełniącego służbę w Policji na terenie naszego powiatu.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji podinspektorowi Wojciechowi Turkowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji przez dowódcę uroczystości podinspektora Roberta Knapa. Po przeglądzie pododdziałów podniesiono flagę na maszt i odegrany został Hymn RP. Następnie Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach podinspektor Wojciech Turek przywitał zgromadzonych gości i w krótkim przemówieniu podziękował im za wsparcie i współpracę. Podziękował również policjantom za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę.

Na obchody Święta Policji w Starych Babicach zaproszeni zostali m.in. Starosta Warszawski Zachodni, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z komendą w Starych Babicach oraz przedstawiciele prokuratury, sądów i duchowieństwa.

Święto Policji po całym roku ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej służby jest szczególną okazją do wręczenia awansów w stopniach wyróżniającym się policjantom. Zostały odczytane rozkazy Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie nadania nominacji na wyższe stopnie służbowe dla 44 policjantów z komendy w Starych Babicach.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji podinspektor Wojciech Turek wspólnie ze Starostą Warszawskim Zachodnim Panem Janem Żychlińskim, Zastępcą Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Panią Elżbietą Jastrzębską-Jóźwiak oraz Wójtem Gminy Stare Babice Panem Sławomirem Sumką przekazali podziękowania i wyróżnienia dla Państwa Mirosławy i Edwarda Kucharskich, rodziców trojga rodzeństwa pełniącego służbę w Policji na terenie naszego powiatu. Starszy aspirant Ewa Wąsik i aspirant sztabowy Piotr Kucharski pełnią służbę w komendzie w Starych Babicach, a aspirant sztabowy Jacek Kucharski w Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim.

tekst: podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja/is

foto: podinsp. Tomasz Ceniak

 

 

 

 

 • Przegląd pododdziału przez Komendanta Powiatowego Policji
 • poczet flagowy
 • plac apelowy z ustawionym w szyku pododdziałem i zaproszeni goście
 • Przemówienie komendanta
 • Przemówienie komendanta
 • wręczenie aktów mianowania
 • przekazanie wyróżnienia mamie policjantów
 • przekazanie wyróżnienia mamie policjantów
 • przekazanie wyróżnienia mamie policjantów
 • wyróżniona rodzina i Komendantem Powiatowym Policji i Starosta z włodarzami gminy Stare <a href=Babice i Ożarów Mazowiecki" />
 • poczet sztandarowy wyprowadzający sztandar
 • złożenie meldunku komendantowi o zakończeniu uroczystości