Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

  • Niepowtarzalny dzień dla 74 policjantów

    Kolejna tura ze 151 nowo przyjętych policjantów, wypowiadając słowa roty, ślubowała dziś w Komendzie Stołecznej Policji. Uroczystość z udziałem 74 funkcjonariuszy, z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2, odbyła się już po raz kolejny w skromniejszej niż dotychczas formie.