Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Panorama Warszawy i tekst jak w treści Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Ma to być dokument wskazujący kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w Programie.

W I etapie konsultacji, od lutego do czerwca, podczas spotkań oraz warsztatów z mieszkańcami, zebraliśmy uwagi i postulaty. Informacje oraz prezentacje ze spotkań.

Rozpoczęliśmy II etap konsultacji społecznych, wymagany przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Konsultacje będą trwały do 2 listopada 2020 r.

Informacje o II etapie konsultacji 

Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym do pobrania.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, w środę 28 października 2020 r. o godzinie 17:00, gdzie zaprezentujemy dokument. Link do spotkania będzie udostępniony na stronie konsultacji