Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

2020 03 mpp kijowska 01W stolicy powstał projekt Mobilnego Punktu Poradnictwa. Jest to autobus w którym każda osoba potrzebująca może uzyskać wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także otrzymać produkty żywnościowe.

Kolejka, która tworzy się w okolicznościach pandemii, musi być monitorowana tak, aby osoby w niej stojące zachowywały miedzy sobą bezpieczną odległość. Nie wszyscy stojący w kolejce o tym pamiętają, dlatego obecność strażników, którzy pilnują porządku, jest niezbędna. Zadania funkcjonariuszy sprowadzają się w tym przypadku do obligowania stojących w kolejce osób do zachowania bezpiecznej odległości. Strażnicy informują jednocześnie o panującym zagrożeniu i konieczności dostosowania się do zasad bezpieczeństwa. 


Żywność jest wydawana codziennie na przystankach autobusowych z autobusu oznaczonego jako MPP.

Godziny i punkty wydawania żywności:
8.00-9.30 – przystanek Dworzec Wschodni 09 (od ul. Kijowskiej)
10.00-11.30 – przystanek Plac Zawiszy 10
12.00-13.30 – przystanek Nowolipki 01
14.00 – 15.30 – przystanek Park Traugutta 02