W dniu 7 maja na zmianie drugiej JRG 6 odbyły się ćwiczenia w budynku wysokościowym znajdującym się w obszarze chronionym jednostki z Bielan. Ćwiczenia zakładały pożar mieszkania na 20 piętrze i polegały na przeprowadzeniu rozwinięcia po klatce schodowej oraz przygotowaniu roty ratowników do sforsowania drzwi i wejścia do mieszkania.

Do ćwiczeń przystąpiono w sile dwóch zastępów składających się z samochodu gaśniczego i podnośnika hydraulicznego. Prowadzący ćwiczenie omówił zagadnienia związane z rozwinięciami po klatce zarówno na dole przed przystąpieniem do ćwiczenia jak również po wejściu na 20 piętro. W trakcie ćwiczeń załoga JRG 6 przeprowadziła rozwinięcie trzy razy. Ćwiczenia na obiekcie przeprowadzono dzięki uprzejmości lokalnej spółdzielni mieszkaniowej.

Tekst: kpt. Łukasz Faralisz
Zdjęcia: kpt. Jarosław Białas