W ostatnim czasie na terenie Lasu Kabackiego można było zobaczyć wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. Podczas pełnionej służby ursynowscy dzielnicowi i strażnicy miejscy, reagowali na wykroczenia porządkowe oraz wykroczenia popełniane przez właścicieli psów, którzy podczas spaceru w lesie spuszczają zwierzęta ze smyczy. Wspólne patrole i razem podejmowane interwencje są odpowiedzią na społeczne oczekiwania oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Zasady współdziałania Policji i Straży Miejskiej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy oraz Rozporządzenie MSWiA z 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Z kolei zasady współpracy obu służb w garnizonie stołecznym precyzuje Porozumienie Komendanta Stołecznego Policji i Prezydenta m.st. Warszawy z 2 listopada 2006 r. o współpracy Policji i Straży Miejskiej.
Las Kabacki uważany jest za bezpieczne miejsce do rekreacji, uprawiania sportu i wypoczynku. To ulubione miejsce do spędzenia wolnego czasu mieszkańców południowej części Warszawy, dlatego zapewnienie tam bezpieczeństwa jest kluczowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych.
Odnotowane naruszenia prawa w przeważającej większości dotyczą wykroczeń o charakterze porządkowym, takie jak zakaz palenia ognisk, spuszczania psów ze smyczy przez właścicieli podczas spaceru, czy naruszanie zakazu wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Dlatego w czasie wspólnych służb, mundurowi zwracali szczególną uwagę i reagowali na nagminnie naruszających przepisy prawa.
Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej przynoszą wymierne efekty, co przekłada się na wzrost poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymania porządku publicznego.
Tego typu działania pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami tych służb. Wspólne patrole Policji, Straży Miejskiej będą kontynuowane.

asp. Iwona Kijowska/pd

  • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej stoją obok siebie.
  • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej stoją obok siebie.
  • Dwa zaparkowane obok siebie radiowozy z napisem Policja i Straż Miejska.
  • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej stoją obok siebie.