Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją przy udziale funkcjonariuszy innych wydziałów naszej komendy w tym samym czasie, w różnych miejscowościach województwa podlaskiego zatrzymali dziewięć osób podejrzanych o oszustwa na kwotę nie mniejszą niż 390 tysięcy złotych. Łącznie zatrzymani usłyszeli 12 zarzutów, osiem osób zostało objętych policyjnymi dozorami, jedną sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 46 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci zajmujący się przestęczością gospodarczą prowadzili postępowanie związane z oszustwami. Sprawcy, przedstawiciele powiązanych ze sobą różnych firm i spółek, dokonywali zakupów z odroczoną płatnością, której potem nie regulowali, a wyłudzone towary najprawdopodobniej sami dalej sprzedawali. W ten właśnie sposób łączna wartość start na rzecz pokrzywdzonych podmiotów na chwilę obecną wynosi nie mniej niż 390 tysięcy złotych.

Policjanci zarówno operacyjni jak i pionu dochodzeniowego, po zgromadzeniu stosownych materiałów dowodowych i na podstawie prokuratorskich nakazów doprowadzenia zaplanowali działania w kilku miejscowościach województwa podlaskiego. We współpracy z policjantami innych wydziałów naszej komendy, kilka dni temu, w tym samym czasie, zatrzymali 9 osób, kobiety i mężczyzn w wieku od 28 do 55 lat, które w efekcie podjętych czynności usłyszały łącznie 12 zarzutów oszustw. Funkcjonariuszer zabezpieczyli też sprzęt komputerowy oraz gotówkę w kwocie 46 tysięcy zotych.

8 zatrzymanych zostało objętych policyjnymi dozorami, natomiast 44-latka sąd aresztował na 3 miesiące. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy, nie wyklucza się kolejnych zatrzymań i kolejnych zarzutów.

nadkom. Joanna Węgrzyniak/mg

  • zabezpieczony sprzęt
  • policjant prowadzi zatrzymanego
  • policjant prowadzi zatrzymanego