Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Dzisiaj 133 nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty. Uroczystość z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 odbyła się w skromniejszej niż dotychczas formie, bez udziału kadry kierowniczej stołecznej komendy, a także rodzin policjantów.

Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania funkcjonariuszy odbyła się na terenie Pałacu Mostowskich. Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym 133 adeptów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za Komendantem Stołecznym nadinsp. Pawłem Dzierżakiem: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

Po złożeniu ślubowania do nowych policjantów zwrócił się Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak: - Szanowne Koleżanki, Koledzy, Policjantki i Policjanci, dzisiaj jest dla Was bardzo ważny dzień, myślę, że zapadnie w Waszych sercach i umysłach bardzo głęboko (…) Niech każda służba kończy się dla Was szczęśliwym powrotem do domu i niech w tym domu zawsze ma kto na Was czekać, żeby dawał Wam możliwość i siłę do dalszej pracy, do dalszej służby. Życzę Wam wszelkiej pomyślności nie tylko w życiu zawodowym, ale i w życiu osobistym (...).

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie. Jak zaznaczył Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak - Jestem przekonany, że wystarczy Wam ambicji, zdrowia, determinacji i skuteczności, aby przetrwać okres szkolenia, które mam nadzieję, jak najszybciej się dla Was skończy. Chciałbym abyście to szkolenie ukończyli z jak najlepszymi efektami, nabywając wiedzę i umiejętności, aby jak najszybciej wrócić w nasze szeregi i aby wspólnie z nami dbać o bezpieczeństwo społeczeństwa, ludzi, mieszkańców, dla których jesteśmy powołani do służby. (…) Przed Wami są trudne dni, trudne miesiące, trudne lata, nasza służba w rzeczywistości nie wygląda tak jak na filmach, to codzienna, szara rzeczywistość walki z przestępczością na ulicach naszych miast, aby zapewnić, również waszym rodzinom i sobie, bezpieczeństwo, spokój i porządek. (…)

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

mł. asp. Irmina Sulich

  • Ślubowanie policjantów
    Ślubowanie policjantów