Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Zmiany w prawie podatkowym: biała lista podatników, faktura VAT do paragonów z NIP, Exit Tax…

Wciąż nie jesteś pewien, jakie dokładnie nowe przepisy podatkowe obowiązują od 2020 roku? Trudno się dziwić. 1 stycznia przyniósł bowiem sporo zmian – często drobnych, ale niezwykle znaczących. Za ich nieprzestrzeganie grożą sankcje finansowe. Nie warto ryzykować! Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat trzech zmian w podatkach – białej listy VAT, faktur VAT do paragonów i exit tax.

Biała lista VAT

Ustawodawca pozwolił przedsiębiorcom zaznajomić się z pojęciem białej listy VAT z wyprzedzeniem – funkcjonuje ona bowiem już od 1 września 2019 roku. Dopiero jednak w 2020 roku zaczęto stosować sankcje za dokonywanie płatności o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki spoza białej listy. Co warto wiedzieć na ten temat?

 • Biała lista VAT zawiera dane (w tym numery rachunków bankowych) podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce. Obejmuje ona wyłącznie rachunki prowadzone przez polskie banki.
 • Przelew na rachunek spoza białej listy oznacza ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą za zaległości w VAT w przypadku nieuregulowania przez niego podatku od transakcji.
 • Podatnik dokonujący zapłaty na rachunek nieujęty na białej liście traci uprawnienia do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę 15 tys. zł.
 • Zasady wystawiania faktur VAT i rozliczania podatku VAT omawiane są na szeregu szkoleń podatkowych (ich lista dostępna jest na https://eventis.pl/szkolenia/podatek-vat) organizowanych w całej Polsce, w tym oczywiście w Warszawie (zobacz na https://eventis.pl/szkolenia/warszawa).

Faktura VAT do paragonu

Zmiany w podatkach dotyczą też wydawania faktur VAT do paragonów i mają na celu ukrócenie oszustw polegających na wystawianiu faktur na podstawie niedokonanych przez podatnika zakupów. O czym pamiętać?

 • Od 1 stycznia 2020 roku fakturę VAT można wystawić jedynie do paragonu, na którym widnieje numer NIP nabywcy.
 • Brak możliwości naniesienia NIP-u na paragon oznacza konieczność natychmiastowego wystawienia faktury.
 • Sankcje obejmują karę w wysokości 100% kwoty podatku na fakturze i obowiązują zarówno sprzedającego, jak i kupującego – jeśli uwzględni taką fakturę w ewidencji VAT.

Exit tax

Exit tax to zupełnie nowy podatek związany z tzw. dyrektywą ATAD, jednak w Polsce wprowadzony w szerszym zakresie niż w innych krajach Unii. Co jest ważne?

 • Przepisy podatkowe informują, że exit tax jest naliczany na osobę fizyczną lub prawną w dwóch przypadkach: przeniesienia majątku podatnika bądź jego części poza terytorium Polski oraz zmiany rezydencji podatkowej.
 • Przewidziano dwie stawki podatku. 19% zapłacą osoby prawne oraz osoby fizyczne przenoszące aktywa finansowe o wartości powyżej 4 mlnzł. 3% podatku zapłacą osoby fizyczne, gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.
 • Zapłacony exit tax w pewnych przypadkach podlega zwrotowi. Jest to możliwe,jeżeli podatnik w ciągu 5 lat ponownie przeniesie majątek na terytorium naszego kraju lub ponownie stanie się rezydentem podatkowym w Polsce.
 • Te i inne zmiany w podatkach każdemu przedsiębiorcy łatwiej wdrożyć będzie dzięki udziałowi w odpowiednich szkoleniach, których szeroka lista dostępna jest na https://eventis.pl/szkolenia/podatki oraz w innych portalach z ofertami szkoleń, np. na https://welearn.pl/kategoria/podatki/.