Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza mieszkańców dzielnicy Śródmieście na otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, które odbędzie się 4 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Będzie to już czwarte spotkanie z mieszkańcami Warszawy i świetna okazja przedstawienia opracowanych w ostatnim półroczu dwóch zestawów Rekomendacji Rady Warszawskiego Transportu Publicznego dotyczących przewozu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego rowerów, wózków i innych urządzeń transportu osobistego oraz zasad organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego.

Główna część spotkania będzie miała charakter warsztatów dyskusyjnych skupionych w obrębie czterech tematów:

Uwaga! Miejsce spotkania dostępne jest dla osób z ograniczoną mobilnością. Organizator zapewnia tłumacza polskiego języka migowego oraz pętlę indukcyjną dla osób z aparatami słuchowymi.