Wycinka drzew przy ul. Prystora: Nowa inwestycja w Ursusie
W związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej przy ul. Prystora, Urząd Dzielnicy Ursus zapowiedział planowaną wycinkę drzew. Decyzja ta wywołała sporo kontrowersji wśród mieszkańców, którzy obawiają się o stan zieleni w okolicy. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, co planuje deweloper oraz jakie działania podjął urząd, aby zminimalizować straty w lokalnym ekosystemie.
  1. Wycinka obejmie 80 drzew kolidujących z inwestycją oraz 6 obumarłych.
  2. Planowane nasadzenia kompensacyjne przewidują posadzenie 129 drzew.
  3. Przewidziano przesadzenie dwóch drzew w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej.
  4. Oględziny drzew przeprowadzono 8 kwietnia 2024 roku.

W ramach przygotowań do inwestycji na działce przy ul. Prystora, trzech pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Ursus przeprowadziło oględziny drzew 8 kwietnia 2024 roku. W trakcie inspekcji nie stwierdzono obecności gatunków chronionych ani ich siedlisk na terenie planowanej wycinki.

Firma Spravia, odpowiedzialna za realizację inwestycji, uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, które zostało wydane przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Pomimo że urząd dzielnicy nie opiniował wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie zieleni, wniosek o wycinkę drzew został złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Dzielnicy Ursus kilkukrotnie spotkał się z przedstawicielami dewelopera, aby omówić szczegóły planowanej wycinki oraz nasadzeń kompensacyjnych. Początkowe propozycje dewelopera dotyczące nowych nasadzeń zostały uznane za niewystarczające. W wyniku negocjacji inwestor zobowiązał się do posadzenia szkółkowanych, wieloletnich drzew o obwodach pni od 18 do 30 cm w zależności od gatunku. Na terenie inwestycji przy ul. Prystora zostanie posadzonych 106 drzew, w tym klony, lipy, graby, platany i wiśnie ozdobne.

Dodatkowo, w ramach nasadzeń kompensacyjnych, dwa okazałe tulipanowce i jeden buk pospolity zostaną posadzone na terenie budowanego przedszkola na Szamotach, a także 20 grabów lub klonów na terenie Skoroszy. Dwa drzewa w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej zostaną przesadzone na inny obszar w ramach inwestycji.

Decyzja nr 26/2024 pozwalająca na wycinkę 80 drzew kolidujących z inwestycją oraz 6 drzew obumarłych została wydana 15 maja 2024 roku. Dzięki wynegocjowanym przez zarząd dzielnicy nasadzeniom kompensacyjnym, liczba nowych drzew wyniesie 129, co stanowi ponad 160% usuniętych drzew. Nowe nasadzenia będą obejmować gatunki długowieczne, odporne na miejskie warunki, co ma zapewnić wyższą wartość przyrodniczą i krajobrazową w porównaniu do krótkowiecznych brzoz brodawkowatych, które są bardziej podatne na wahania środowiskowe oraz susze.


Na podstawie: Urząd Dzielnicy Ursus