Transformacja energetyczna tematem Energy Week 2024 z udziałem Wojewody Mazowieckiego
W trakcie trwającego w Szkole Głównej Handlowej „Energy Week 2024”, eksperci oraz przedstawiciele administracji rządowej dyskutują o kluczowych wyzwaniach i strategiach związanych z transformacją energetyczną. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej.
  1. Konferencja Energy Week 2024 trwa od 13 do 17 maja.
  2. Wydarzenie odbywa się w Szkole Głównej Handlowej.
  3. Honorowy patronat objął Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.
  4. Fundusze europejskie wspierają inwestycje w zieloną transformację.

Energy Week 2024 zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych transformacji energetycznej w naszym regionie. Konferencja ma na celu zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli administracji oraz studentów, by wspólnie debatować nad przyszłością energetyki.

W inauguracji konferencji wzięli udział Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki, rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu Wojewoda Mazowiecki podkreślił: Kryzysy z ostatnich lat bardzo wyraźnie pokazały, że od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. Jest to kwestia zabezpieczenia dostaw energii, wzmacniania gospodarki, zadbania o środowisko oraz zdrowie nas wszystkich. Wsparciem inwestycji w zieloną transformację są fundusze europejskie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, odblokowane przez Rząd Premiera Donalda Tuska.

Transformacja energetyczna to kluczowy element strategii rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. W trakcie konferencji omawiane są m.in. potrzeby i wyzwania związane z efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr. Podkreślana jest również konieczność edukacji społeczeństwa na temat wpływu codziennych wyborów na środowisko.

Stabilność dostaw energii oraz jej przystępność cenowa to fundamenty, na których opiera się rozwój gospodarczy i walka z ubóstwem energetycznym. Dzięki coraz szerszemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii możliwe jest nie tylko zapewnienie stabilnych dostaw, ale także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Wydarzenie potrwa do 17 maja i jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami. Uczestnicy konferencji mają możliwość uczestniczenia w licznych prelekcjach i panelach dyskusyjnych, które dostarczają cennych informacji na temat najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie energii odnawialnej.


Opierając się na: MUW