Miliony złotych na wsparcie psychiczne w Siedlcach i na Mazowszu
Ministerstwo zwiększa wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w naszym regionie
  1. Województwo mazowieckie otrzyma prawie 3 mln zł na wsparcie Środowiskowych Domów Samopomocy.
  2. Ponad 2 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na nowe inicjatywy w Siedlcach.
  3. Środki zostaną wykorzystane na adaptację budynku i zakup niezbędnego wyposażenia.
  4. Przewiduje się, że nowe miejsca zostaną udostępnione uczestnikom w październiku 2024 roku.

W ramach najnowszej inicjatywy rządowej, nasze województwo otrzymało znaczące wsparcie finansowe, które ma na celu poprawę dostępności i jakości pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ufundowane zostaną nowe miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy, co stanowi istotną pomoc dla tych, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W szczególności, miasto Siedlce zostało wybrane jako beneficjent największej części dotacji - 2 219 223 zł. Te środki zostaną wykorzystane do przygotowania odpowiednich pomieszczeń w budynku przy ulicy Krystyny Osińskiej 6 oraz na zakup wyposażenia, które umożliwi prowadzenie codziennych zajęć i terapii. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2024 roku.

Środowiskowe Domy Samopomocy pełnią kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej i społecznej, oferując nie tylko zakwaterowanie, ale również indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Ich celem jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego schronienia, ale także wspieranie osób w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i integracji społecznej.

Decyzja o przyznaniu funduszy, podjęta przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie wsparcia psychologicznego i rehabilitacyjnego. Inwestycje te mają na celu nie tylko zwiększenie liczby dostępnych miejsc, ale również podniesienie standardów opieki, co jest kluczowe dla poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Uczestnicy nowych programów będą mogli korzystać z nowo utworzonych miejsc już od października 2024 roku, co stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności usług pomocowych w regionie.


Na podst. Urząd Wojewódzki w Warszawie