Zostań członkiem obwodowej komisji wyborczej w Wilanowie – wybory 7 kwietnia 2024
Zaproszenie do współtworzenia demokracji: wybory samorządowe 2024 w Dzielnicy Wilanów

W nadchodzących wyborach samorządowych, zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 roku, mieszkańcy Dzielnicy Wilanów mają wyjątkową okazję do bezpośredniego zaangażowania się w proces demokratyczny. Urząd Dzielnicy otwiera rekrutację do obwodowych komisji wyborczych, dając szansę na aktywny udział w kształtowaniu lokalnej społeczności.

  1. Wybory samorządowe zaplanowane na 7 kwietnia 2024 roku.
  2. Możliwość pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Dzielnicy Wilanów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy.
  4. Diety dla członków komisji: przewodniczący - 900 zł, zastępca przewodniczącego - 800 zł, członek komisji - 700 zł.
  5. Warunki kandydowania: stałe zamieszkanie w województwie mazowieckim, obywatelstwo polskie, ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu zgłoszenia.

Angażując się w prace komisji wyborczej, mieszkańcy nie tylko wnoszą osobisty wkład w demokrację, ale również zyskują unikalne doświadczenie z zakresu prawa wyborczego oraz organizacji wyborów. To okazja, by z bliska obserwować, jak kształtowane są fundamenty samorządności i mieć realny wpływ na przebieg ważnego wydarzenia w życiu społeczności.

Zainteresowane osoby muszą spełniać określone kryteria, w tym mieszkać na terenie województwa mazowieckiego i być zarejestrowanymi w Centralnym Rejestrze Wyborców. To zapewnia, że komisje składają się z przedstawicieli społeczności, którzy najlepiej rozumieją lokalne potrzeby i wyzwania.

Diety przewidziane dla członków komisji są formą podziękowania za ich zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz demokracji lokalnej. To również wyraz uznania dla ich niezwykle ważnej roli w procesie wyborczym.

Ta inicjatywa to nie tylko szansa na aktywny udział w życiu społecznym, ale także możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Zachęcamy mieszkańców Wilanowa do zgłaszania swojej kandydatury i dołączenia do zespołu, który będzie nadzorować prawidłowość i uczciwość nadchodzących wyborów samorządowych.


Wg inf z: Wilanów