Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Zdjęcie ilustracyjne: strażniczka miejska podczas zajęć z dziećmi wręcza maskotkę Straży Miejskiej dziewczynce siedzącej w ławce szkolnej.Czternasty października to Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele w całej Polsce odbierają życzenia, głównie od swoich uczniów. W warszawskiej Straży Miejskiej jest cała grupa funkcjonariuszy, którzy dobrze znają trud nauczycielskiej pracy, i którzy – jak co roku – dołączają się do życzeń.

Mowa o 30-osobowej grupie mundurowych z Referatu Profilaktyki, którzy w ramach swoich zadań regularnie prowadzą lekcje na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Aktualna propozycja obejmuje 10 programów, adresowanych i dostosowanych do różnych grup wiekowych – począwszy od 5-letnich przedszkolaków, a skończywszy na młodzieży z pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Tematyka obejmuje różne aspekty bezpieczeństwa – między innymi ruch drogowy, zasady bezpiecznej zabawy, zachowanie w sytuacjach codziennych zagrożeń (np. w stosunku do nieznajomych), pierwszą pomoc przedmedyczną czy prawne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nieletnich. Jest nawet muzyczna lekcja o Warszawie w oparciu o historię hejnału warszawskiego.
Z oferty Referatu Profilaktyki korzysta około 80% placówek oświatowych stolicy. Podczas każdego roku szkolnego jako nauczyciele pracują średnio 8 tysięcy godzin. Co prawda nie robią sprawdzianów, za to podobnie jak etatowi nauczyciele przekazują wiedzę, dyktują ważne do zanotowania kwestie, a czasem nawet odpytują.
Nic dziwnego, że nasi profilaktycy szanują pracę nauczycieli i, korzystając z okazji, dołączają się do życzeń.
A my ze swej strony składamy najlepsze życzenia także im: naszym nauczycielom w mundurach.

Link do oferty programowej na rok szkolny 2021/22