Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

  • Policyjny dozór za przemoc wobec najbliższych

    Dozór policyjny to wolnościowy, nie izolacyjny środek zapobiegawczy, który polega na tym, że podejrzany pozostający na wolności, zobowiązany jest do wypełniania nałożonych na niego obowiązków. Ma on na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez ograniczenie swobody, polegającej na systematycznym kontrolowaniu i pozostawieniu oskarżonego do dyspozycji sądu lub prokuratury. Taki właśnie środek zapobiegawczy zastosowała miejscowa Prokuratura wobec 45-letniego mieszkańca Legionowa, podejrzanego o przestępstwo znęcania się nad rodziną.