Remont mostu Poniatowskiego: zamknięty chodnik i wymiana dylatacji
W najbliższy piątek rozpocznie się pierwszy etap wymiany dylatacji wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Prace będą prowadzone w kilku etapach, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy powinni przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i zamknięcie niektórych chodników.

Rozpoczęcie prac na wiadukcie Mostu Poniatowskiego

W piątek, 12 lipca, około godziny 5:00, rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z wymianą dylatacji wiaduktu Mostu Poniatowskiego. Na początek zamknięty zostanie lewy pas jezdni w kierunku centrum, od węzła z Wisłostradą do stacji PKP Powiśle. Przejezdny pozostanie jedynie prawy pas.

W trakcie tego etapu nie będzie dostępny buspas, co może wpłynąć na komunikację miejską. Zmiany te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i efektywne przeprowadzenie robót.

Etapy i organizacja ruchu podczas remontu

Prace na wiadukcie będą podzielone na kilka etapów, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców i pieszych. Po zakończeniu pierwszego etapu, roboty przeniosą się na prawy pas jezdni, a kierowcy będą korzystać z pasa bliżej torowiska tramwajowego. W obu tych etapach kierowcy jadący od strony Pragi-Południe będą mogli zjechać z mostu na Wisłostradę, a wjazd z Wisłostrady na wiadukt w kierunku centrum pozostanie otwarty.

W kolejnym etapie zamknięty zostanie chodnik po północnej stronie wiaduktu, a następnie prace będą kontynuowane na jezdni w kierunku Pragi-Południe. Piesi muszą pamiętać, że już teraz zamknięty jest chodnik po południowej stronie wiaduktu od Muzeum Wojska Polskiego do ulicy Kruczkowskiego.

Minimalizacja utrudnień i termin zakończenia prac

Zarząd Dróg Miejskich zdaje sobie sprawę, jak istotny dla codziennego transportu jest Most Poniatowskiego. Dlatego prace zostały zaplanowane na okres wakacyjny, co pozwoli uniknąć dużych utrudnień w ruchu. Podzielenie prac na etapy ma na celu ograniczenie do minimum wpływu na codzienną komunikację mieszkańców.

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważny z punktu widzenia transportu i komunikacji jest most Poniatowskiego. Dlatego termin wykonania robót nie jest przypadkowy. Chcemy, aby zakończyły się one jeszcze w wakacje, co pozwoli uniknąć paraliżu komunikacyjnego.” - podkreśla ZDM Warszawa.

Planowanie remontów w tak kluczowych lokalizacjach zawsze jest wyzwaniem, jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podziale prac na etapy, można zminimalizować negatywne skutki dla mieszkańców. Wymiana dylatacji jest niezbędna dla utrzymania odpowiedniego stanu technicznego mostu, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom.


Na podstawie: ZDM Warszawa