20-lecie Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5: Jubileusz pełen wiedzy i inspiracji
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 obchodziło swoje 20-lecie, które zgromadziło licznych gości, absolwentów oraz przedstawicieli lokalnych władz. Była to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności i wyrażenia wdzięczności pracownikom oraz słuchaczom za ich zaangażowanie i wysiłek.
  1. Jubileusz 20-lecia CKU nr 5.
  2. Udział wielu gości, w tym przedstawicieli lokalnych władz.
  3. Podziękowania i życzenia dla pracowników i słuchaczy.
  4. Wspomnienia absolwentów o wsparciu otrzymanym w szkole.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 obchodziło swoje 20-lecie 6 czerwca 2024 roku, gromadząc zarówno obecnych uczniów i pracowników, jak i licznych absolwentów oraz zaproszonych gości. Wśród uczestników uroczystości znalazły się takie osoby jak Joanna Cholewińska, Naczelniczka Wydziału Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Biurze Edukacji m.st. Warszawy oraz Elżbieta Borkowska, reprezentująca Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Praga-Południe i Wawer.

Podczas uroczystości absolwenci mieli okazję wspominać lata spędzone w murach szkoły. Opisywali CKU nr 5 jako miejsce, gdzie otrzymali nieocenioną pomoc i wsparcie od nauczycieli, co pozwoliło im rozwijać się zawodowo i realizować swoje marzenia. Te wspomnienia były poruszającym świadectwem wpływu, jaki szkoła miała na życie wielu ludzi.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Praga-Południe, wiceburmistrz Bożena Przybyszewska złożyła życzenia z okazji jubileuszu. "Składam Pani Dyrektor oraz wszystkim Pracownikom wyrazy szacunku i podziękowania za rzetelną pracę, wymagającą szczególnych predyspozycji i ogromnego wysiłku. Życzę Państwu dalszych sukcesów, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, aby wykonywany zawód przynosił jak najlepsze efekty oraz jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia. Słuchaczom i Absolwentom życzę realizacji planów i spełnienia marzeń, dużo wiary w siebie i w innych ludzi oraz możliwości wszechstronnego i pełnego rozwoju" - powiedziała Przybyszewska.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do świętowania, ale również do refleksji nad znaczeniem edukacji ustawicznej w życiu dorosłych. Wiedza jest bowiem wartością, którą, jak powiedział Ignacy Jan Paderewski, nikt nie może nam odebrać. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przez lata swojego istnienia udowodniło, że potrafi dostarczać tę wartość swoim słuchaczom, wzbogacając ich życie zawodowe i osobiste.


Według informacji z: Urząd Dzielnicy Praga Południe