Remont elewacji kamienicy przy Nowogrodzkiej 48 dzięki miejskiej dotacji
Dzięki miejskiej dotacji, rozpoczęto kolejny etap remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 48. W tym etapie skupiono się na elewacji od strony ul. Pankiewicza, która zyska nowy blask po latach zaniedbań.
  1. Rozpoczęcie remontu elewacji od strony ul. Pankiewicza
  2. Prace obejmują czyszczenie i rekonstrukcję detali architektonicznych
  3. Ochrona siedlisk ptaków podczas prac konserwatorskich
  4. Wysokość miejskiej dotacji wynosi 388 tys. zł

Kamienica przy ul. Nowogrodzkiej 48, zbudowana w latach 1897-1898, jest jednym z cenniejszych przykładów neorenesansowej architektury w naszym mieście. Budynek szczęśliwie przetrwał II wojnę światową, jednak po wojnie stracił część swojego pierwotnego blasku, gdyż usunięto okazałe wystawki na szczytach elewacji.

Wspólnota mieszkaniowa, która zarządza budynkiem, podjęła w 2022 roku decyzję o remoncie elewacji frontowych. Z uwagi na wysokie koszty, prace zostały podzielone na etapy. Dzięki wsparciu miasta, w pierwszej kolejności odnowiono fasadę od strony ul. Nowogrodzkiej. Teraz przyszła kolej na elewację od strony ul. Pankiewicza, której remont również jest współfinansowany przez miasto.

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne

Remont elewacji od strony ul. Pankiewicza obejmuje przede wszystkim czyszczenie ścian pokrytych ceramicznymi kafelkami z ciemnych nawarstwień oraz usunięcie wtórnych, cementowych uzupełnień. Puste miejsca zostaną wypełnione masą konserwatorską w odpowiednim kolorze lub nowymi kształtkami wykonanymi na zamówienie.

Elementy dekoracyjne takie jak obramienia okien i gzymsy, wykonane z odlewów gipsowych, będą wzmocnione, oczyszczone i w razie potrzeby zrekonstruowane. W ramach prac, kompleksowej konserwacji poddane zostaną również balkony wraz z ich bogato zdobionymi, metalowymi balustradami.

Wszystkie prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem ornitologicznym, aby zapewnić ochronę ptaków, które mają swoje siedliska w tej części budynku. Miejska dotacja na ten etap remontu wynosi 388 tys. zł, co znacząco pomaga wspólnocie w realizacji tego ambitnego projektu.

Remont kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 48 to ważny krok w kierunku zachowania naszego lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Dzięki współpracy miasta i wspólnoty mieszkaniowej, ten piękny budynek zyska nowy blask i będzie cieszyć oko mieszkańców przez kolejne dekady.


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy