Seniorzy z Uniwersytetu III Wieku na Żoliborzu rozmawiają o bezpieczeństwie
Seniorzy z Żoliborza mieli okazję uczestniczyć w niezwykle ważnym spotkaniu dotyczącym zagrożeń i bezpieczeństwa. Wydarzenie zorganizowano w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Stanisława Hozjusza 2. Spotkania te są częścią większej inicjatywy mającej na celu edukację osób starszych w zakresie przeciwdziałania oszustwom i przestępstwom.
  1. Spotkanie zorganizowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa i Komisariat Policji Warszawa-Żoliborz.
  2. Prelekcje prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy policji.
  3. Omówienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  4. Seniorzy otrzymali poradniki dotyczące bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania omówiono szeroki zakres zagrożeń, na które mogą być narażeni seniorzy. Funkcjonariusze policji przedstawili metody, jakimi posługują się oszuści, aby wyłudzić pieniądze od osób starszych. "Przestępcy podszywają się pod członków rodziny, funkcjonariuszy policji, pracowników banku lub administracji" - ostrzegali policjanci. Wyjaśnili również, jak rozpoznać takie sytuacje i jak skutecznie im przeciwdziałać.

Spotkania tego typu są niezwykle ważne, ponieważ pomagają seniorom lepiej zrozumieć, jak unikać niebezpieczeństw w codziennym życiu. Policjanci apelowali o ostrożność przy bankomatach i podkreślali, jak ważne jest nieudostępnianie swoich danych osobowych oraz haseł do kont bankowych. Seniorzy dowiedzieli się również, jak mogą zastrzec swoje numery PESEL, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed oszustwami.

W dalszej części spotkania zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Seniorzy dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą wynikać z nieprzestrzegania przepisów oraz jak bezpiecznie poruszać się jako piesi, rowerzyści i kierowcy. Na zakończenie przypomniano numery alarmowe, pod którymi można zgłaszać przypadki zagrażające bezpieczeństwu.

Aktywność uczestników była widoczna, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem. Seniorzy zadawali pytania, dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na zakończenie spotkania otrzymali poradniki „Seniorze, Babciu, Dziadku... Nie daj się oszukać. Bądź bezpieczny!” ufundowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. Takie inicjatywy są niezwykle wartościowe i pomagają zwiększyć świadomość oraz bezpieczeństwo wśród osób starszych.


Na podst. Urząd Dzielnicy Żoliborz