Warszawskie placówki edukacyjne nagrodzone za empatię i etykę
W naszym mieście po raz kolejny doceniono działania edukacyjne, które kształtują przyszłość młodego pokolenia w duchu szacunku i odpowiedzialności społecznej. Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana, już po raz piąty, wyłoniła szkoły i placówki, które wyróżniają się w promowaniu wartości takich jak empatia, solidarność i otwartość.
  • W tegorocznej edycji nagrodzono trzy kategorie placówek: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki edukacji pozaszkolnej.
  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego to wiodące placówki w swoich kategoriach.
  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ochoty zostało wyróżnione w kategorii edukacji pozaszkolnej.
  • Nagroda skupia się na edukacji z zakresu historii i kultury społeczności żydowskiej, praw człowieka, opozycji demokratycznej oraz przeciwdziałaniu nienawiści.

Od 2020 roku Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana jest symbolem przypominającym o ważności aktywnego przeciwdziałania złu w społeczeństwie. Inspiracją do jej powstania były słowa samego Marka Edelmana, który podkreślał znaczenie aktywnej postawy wobec negatywnych zjawisk społecznych.

"Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana nagradza działania związane z edukacją obywatelską, historyczną i kulturalną. Promuje i rozwija pozytywne wzorce i postawy społeczne – otwartość, solidarność, altruizm, empatię i niezgodę na obojętność. Ma budować więzi międzypokoleniowe i uwrażliwiać na wszelkie zagrożenia wynikające z fanatyzmu czy braku tolerancji," podkreśliła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podczas uroczystej gali.

Każde z wyróżnionych miejsc edukacji wnosi szczególny wkład w rozwój społeczności lokalnej, kładąc nacisk na wiedzę o historii, kulturze oraz fundamentach etycznych, które są niezbędne dla harmonijnego współistnienia różnorodnych grup społecznych. Inicjatywa ta nie tylko oddaje hołd działalności Marka Edelmana, ale także przyczynia się do budowania lepszej przyszłości poprzez edukację i wzajemne zrozumienie.

Organizatorem i fundatorem Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana jest miasto stołeczne Warszawa, a w roli partnera występuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nagroda ta została ustanowiona, aby nieustannie przypominać o wartościach, które są fundamentem sprawiedliwego społeczeństwa.


Na podst. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy