20 lat Polski w UE: bilans i perspektywy według wojewody Frankowskiego
Dwadzieścia lat temu Polska podjęła decyzję, która zaważyła na jej przyszłości – przystąpiła do Unii Europejskiej. Jakie korzyści przyniosło nam to członkostwo i jakie wyzwania stoją przed nami dzisiaj?
  1. Wpływ członkostwa na rozwój infrastruktury i gospodarki.
  2. Wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w ramach wspólnoty europejskiej.
  3. Rola samorządów w wykorzystywaniu funduszy unijnych.
  4. Przyszłość finansowania projektów z europejskich środków.

Przez ostatnie dwie dekady, Polska intensywnie korzystała z możliwości, jakie oferuje Unia Europejska. Inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, szpitalną i edukacyjną znacząco przyspieszyły rozwój wielu regionów. Nasze bezpieczeństwo również zyskało na znaczeniu dzięki współpracy w ramach Unii. Dodatkowo, w czasie pandemii COVID-19 otrzymaliśmy nadzwyczajne wsparcie, które pomogło nam poradzić sobie z kryzysem.

W kontekście rocznicy wejścia do UE, na konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową, z udziałem czołowych polityków i decydentów, podkreślono znaczenie samorządów w absorpcji funduszy unijnych. Jak zauważył Wojewoda Mazowiecki, Mariusz Frankowski, „Na przestrzeni lat nauczyliśmy się myślenia projektowego. Na poziomie konkretnych samorządów powstały wydziały odpowiedzialne za realizację projektów europejskich, co teraz procentuje. Każda perspektywa była inna, obecnie trudno już zrealizować całość inwestycji w ramach jednego projektu, trzeba szukać różnych źródeł finansowania. I dzięki temu, że takie działy powstały jest to zdecydowanie łatwiejsze. Doświadczenia z minionych lat były mądrą lekcją strategicznego, szerszego myślenia o rozwoju lokalnym”.

Podczas konferencji, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, w specjalnym przesłaniu do uczestników, stwierdziła: „Od 2004 roku zarówno Polska, jak i Europa przeszły istotne przemiany, które doprowadziły nas do wykorzystania tego, co najlepsze ze wszystkich państw członkowskich. Dziś Polska stanowi mocny filar Europy, a polscy obywatele należą do osób najbardziej wspierających Unię Europejską”. To potwierdza, że decyzja o integracji z UE była krokiem, który otworzył Polsce nowe możliwości i wpłynął na zwiększenie jej roli na arenie międzynarodowej.

Z perspektywy przyszłości, jak wynika z dyskusji podczas konferencji, kluczowe będą otwartość na nowe sposoby finansowania oraz dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania projektami europejskimi. Współpraca i adaptacja do zmieniających się warunków będą fundamentem sukcesu w dalszym wykorzystywaniu wsparcia Unii Europejskiej.


Wg inf z: Mazowiecki Urząd Wojewódzki