Zarząd Dróg W Warszawie: Nasadzenia dębów na ul. Odyńca z inicjatywy mieszkańców
Modernizacja ul. Odyńca nabiera tempa – więcej zieleni i nowa nawierzchnia na horyzoncie. Prace modernizacyjne na zachodnim odcinku ul. Odyńca wkroczyły w decydującą fazę, co zapowiada znaczącą poprawę komfortu zarówno dla pieszych, jak i kierowców.
  1. Prace nad zachodnim odcinkiem ul. Odyńca obejmują nasadzenie 34 dębów oraz remont chodników i jezdni.
  2. Przetarg na remont ulicy przyciągnął czterech oferentów, z najniższą ofertą wynoszącą niecałe 5,9 mln zł.
  3. Modernizacja ul. Odyńca rozpoczęła się w 2020 roku, przynosząc korzyści pieszym i kierowcom.
  4. Finalizacja prac pozwoli ulicy być w pełni gotową na wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Transformacja ul. Odyńca w warszawskim Mokotowie wkracza w kluczową fazę, obiecując mieszkańcom znaczące ulepszenia w zakresie infrastruktury i zieleni miejskiej. W ramach obecnego etapu prac, zachodni odcinek ulicy ożyje dzięki nasadzeniu 34 nowych dębów – inicjatywa ta, zgłoszona przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, dodaje ulicy nowego blasku i podkreśla troskę o zielone aspekty modernizacji.

Wiosenna aura stanowi idealny moment na wprowadzenie nowej zieleni, gdzie dęby będą nie tylko ornamentem, ale i świadectwem zaangażowania wspólnoty w kształtowanie przyjaznej przestrzeni. Ożywienie ulicy nie ograniczy się jednak tylko do roślinności. Trwający przetarg na remont ulicy, który przyciągnął czterech potencjalnych wykonawców, zapowiada gruntowną modernizację chodników i nawierzchni jezdni, z najtańszą ofertą oscylującą w okolicach 5,9 mln zł – kwota ta jest znacząco niższa od przewidywanego budżetu, co może oznaczać dodatkowe środki na inne działania modernizacyjne.

Za modernizacją ul. Odyńca stoją nie tylko motywy estetyczne, ale i praktyczne. Poprawa nawierzchni jezdni i chodników, a także nasadzenia drzew to działania, które znacznie podniosą bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Warto przypomnieć, że proces modernizacyjny ulicy rozpoczął się już w 2020 roku, kiedy to między innymi przesunięto parkowanie z chodników na jezdnię, co poprawiło dostępność i bezpieczeństwo przejść dla pieszych. Kolejne etapy prac przyniosły równie korzystne zmiany – od remontu nawierzchni po wzbogacenie ulicy w nową zieleń i energooszczędne oświetlenie LED.

Finalizacja obecnych prac przybliży ul. Odyńca do pełnej gotowości na wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, co jest kolejnym krokiem w kierunku lepszej organizacji przestrzeni miejskiej i zwiększenia bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi. Dzięki starannie zaplanowanym działaniom, ulica stanie się modelowym przykładem zrównoważonego rozwoju infrastruktury miejskiej, gdzie priorytetem jest dobro mieszkańców i szacunek dla środowiska.


Zarząd Dróg W Warszawie