Co może być wkładem własnym do kredytu mieszkaniowego?

Dawniej zdarzało się, że banki udzielały kredytów w wysokości 100% kwoty potrzebnej na zakup nieruchomości. Obecnie, aby zaciągnąć kredy na mieszkanie obowiązkowo należy mieć wkład własny, który stanowi pewien procent wartości nieruchomości. Czym dokładnie jest i dlaczego jest tak istotny dla banku? Wyjaśniamy.

Czym jest wkład własny?

Wkład własny to kwota, którą klient banku musi przeznaczyć na potrzeby zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Klient musi udowodnić bankowi, że dysponuje jakimś kapitałem, co sprawia, że jest wiarygodny i może być partnerem do zawarcia umowy kredytowej.

Wartość wkładu własnego jest ustalana procentowo, a nie kwotowo i wylicza się ją na podstawie wartości nieruchomości (a nie wysokości kredytu). Na przykład, jeśli chcesz kupić mieszkanie za 500 tys. złotych, a bank wymaga wkładu własnego w wysokości 20%, musisz mieć na ten cel 100 tys. złotych.

Co może stanowić wkład własny w przypadku kredytu mieszkaniowego?

Warto wiedzieć, że nie zawsze wkładem własnym musi być gotówka. Dla banku jest to najprostszy sposób sprawdzenia wiarygodności klienta, ponieważ nie wymaga on dodatkowych formalności. Poza gotówką, wkład własny może stanowić:

  • grunt lub nieruchomość – w przypadku budowy domu, wkładem własnym jest najczęściej działka, na której będzie stał budynek; w innych przypadkach może to być mieszkanie, które posiadasz, natomiast nie może być na nim ustanowiona hipoteka,
  • darowizna – wkład własny można również otrzymać od rodziny, co bank oczywiście bierze pod uwagę; wystarczy udokumentować jego kwotę, na przykład potwierdzeniem przelewu,
  • zadatek – tę część pieniędzy wpłaconą deweloperowi banki również biorą pod uwagę jako wkład własny, jako potwierdzenie potrzebna jest natomiast umowa przedwstępna,
  • obligacje lub papiery wartościowe – nie wszystkie banki akceptują taka formę wkładu własnego, ale niektóre jak najbardziej; obligacje Skarbu Państwa mogą zostać uznane nawet w 100% ich wartości,
  • środki zgromadzone na koncie emerytalnym IKE, IZE lub zgromadzone w PPK – z kont emerytalnych nie trzeba wypłacać środków, zatem nie traci się ubezpieczenia emerytalnego; środki z PPK można wypłacać w przypadku chęci pokrycia z nich wkładu własnego.

Wkładem własnym nie mogą być natomiast środki pochodzące z innego kredytu czy pożyczki. Wartościowe przedmioty, np. kosztowna biżuteria również nie mogą być uznane za wkład własny, choć dobry doradca może podpowiedzieć, jak je wykorzystać, by mogły przyczynić się do uzyskania wkładu własnego.

Ile wynosi minimalny wkład własny?

Jeszcze w 2014 roku, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy wystarczyło mieć 5% wkładu własnego. Procent ten rósł w kolejnych latach i obecnie wynosi 20%. Niektóre banki jednak godzą się na wkład własny w wysokości 10%, ale stawiają kredytobiorcy dodatkowe warunki. Może to być na przykład wykupienie ubezpieczenia kredytu. Przy kredytach mieszkaniowych obowiązuje zasada: im więcej klient ma gotówki, tym bardziej wiarygodny jest dla banku. A to znacznie zwiększa szansę otrzymania wysokiego kredytu mieszkaniowego.