Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Ponad 120 funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji odbyło cykl szkoleń związanych ze specyfiką kierowania pojazdem ciężarowym w warunkach symulacyjnych w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Policjanci ćwiczyli jazdę na symulatorze pod czujnym okiem ekspertów z zakresu psychologii i telematyki transportu.

Jednym z uprawnień policjantów ruchu drogowego jest między innymi kontrola stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze. Aby rzetelnie i fachowo dokonać takiego sprawdzenia, funkcjonariusze powinni znać, nie tylko przepisy prawa, budowę i niezbędne wyposażenie pojazdów, ale również posiadać umiejętności i uprawnienia do kierowania pojazdami określonej kategorii.

Dlatego też, w pierwszej połowie lipca dobiegł końca pierwszy cykl szkoleniowy realizowany w Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Centrum Telematyki Transportu ITS. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

Narzędziem wykorzystanym podczas edukacji policjantów był symulator samochodu ciężarowego i autobusu, który pozwala na odwzorowanie ruchu, zarówno samodzielnego pojazdu ciężarowego, jak również ciągnika z naczepą, pojazdu z przyczepą i autobusu, z uwzględnieniem zmiany parametrów obciążenia pojazdu. Kabina symulacyjna wyposażona jest w niezbędne przyrządy sterujące, dające realistyczne wrażenie prowadzenia pojazdu. Symulator pozwala na zaaranżowanie scenariuszy drogowych, które są trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach drogowych, nawet z wykorzystaniem zamkniętych torów jazdy.

W czasie treningu na symulatorze policjanci otrzymywali wskazówki od ekspertów Instytutu Transportu Samochodowego na temat popełnianych podczas ćwiczenia błędów. Uzyskiwali również wiedzę merytoryczną i praktyczną zdobywaną latami przez pracowników Instytutu Transportu Samochodowego, która będzie pomocna policjantom podczas w ich codziennej służbie na drodze. 

WRD/WKS

Film/zdjęcia: nadkom. Jarosław Florczak, st. sierż. Rafał Markiewicz

  • Symulator
    Symulator samochodu ciężarowego i autobusu
  • Policjant przygotowuje się do treningu na symulatorze
    Policjant przygotowuje się do treningu na symulatorze
  • Policjant trenuje na symulatorze
    Policjant trenuje na symulatorze

Film Warszawska „drogówka” trenowała w Instytucie Transportu Samochodowego

Opis filmu: Warszawska „drogówka” trenowała w Instytucie Transportu Samochodowego

Pobierz plik Warszawska „drogówka” trenowała w Instytucie Transportu Samochodowego (format mp4 - rozmiar 42.92 MB)