Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Jak zapisać nieruchomość w spadku?

Sporządzenie testamentu – niezależnie od wieku – jest dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli komuś zależy na tym, by cały majątek trafił do rąk jednej, wybranej osoby. Często jednym ze składników majątku jest nieruchomość. Jak ją zapisać w spadku, by później nikt nie miał wątpliwości, do kogo ma trafić po śmierci testatora?

Jak sporządzić testament, aby był ważny?

Testament najlepiej sporządzić w formie pisemnej. Co jednak istotne – powinien to być testament napisany odręcznie. Nie wystarczy, by treść testamentu została wydrukowana, a jej autor tylko się pod nią podpisał. Warto też pamiętać, że aby testament był ważny, nie trzeba używać prawniczych sformułowań. Ważne jednak by zaznaczyć, jaka część majątku (lub jaka konkretnie rzecz) zostaje przekazana konkretnej osobie lub osobom.

Spadkobierców należy wymienić z imienia i nazwiska. Dobrze też umieścić na testamencie datę jego sporządzenia (chociażby na wypadek, gdyby później ta sama osoba sporządziła kolejny i zapomniała o poprzednim). Ważny będzie testament z najpóźniejszą datą.

Za najbezpieczniejszą formę testamentu uważa się jednak testament notarialny. W tym przypadku treść sporządza notariusz – na podstawie danych podanych przez klienta. Po sporządzeniu testamentu podpis składa zarówno testator, jak i notariusz. Po dziesięciu latach (lub wcześniej – w przypadku wcześniejszego zamknięcia kancelarii) testament trafia do archiwum sądowego. Zachowuje jednak przy tym swoją ważność.

Co z nieruchomością w testamencie? Najlepiej testament windykacyjny

Spadkobierca, który wcześniej nie wiedział, że odziedziczy nieruchomość, często gdy się o tym dowiaduje zaprzestaje szukania mieszkania na sprzedaż na Słodowcu, Białołęce czy w innym miejscu, w którym zlokalizowane jest odziedziczone mieszkanie. Co powinna jednak zrobić osoba sporządzająca testament by mieć pewność, że nieruchomość trafi do konkretnej osoby?

W przypadku zapisywania nieruchomości w spadku (np. gdy ktoś ma więcej niż jedną nieruchomość i chciałby, by każda z nich trafiła po jego śmierci do innej osoby) najlepszym rozwiązaniem będzie sporządzanie tzw. zapisu windykacyjnego, nazywanego potocznie testamentem windykacyjnym. Jest on sporządzany u notariusza. Znajdują się w nim wszystkie składniki majątku (przy czym w przypadku nieruchomości – także numery ksiąg wieczystych, adresy itd.). Przy wymienionych w testamencie osobach (z imienia i nazwiska) wskazuje się, którą nieruchomość dziedziczą.

Warto mieć jednak świadomość, że śmierć spadkodawcy nie oznacza, że spadkobierca automatycznie staje się właścicielem nieruchomości. Konieczny jest jeszcze akt poświadczenia dziedziczenia (alternatywą jest sądowe stwierdzenie nabycia spadku). To jednak nadal nie wszystko w przypadku dziedziczenia nieruchomości. Zmiana właściciela musi być też wpisana do księgi wieczystej. To z kolei oznacza, że spadkobierca musi złożyć wniosek o wpis prawa własności do księgi wieczystej.

Należy też pamiętać, że w przypadku, gdy składnikiem dziedziczonego majątku jest nieruchomość, warto zawsze dopytać notariusza o szczegóły – tak, by upewnić się, że przyszły spadkobierca nie będzie miał problemów z przejęciem mieszkania, domu czy działki.