Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje konkurs na młodzieżowe innowacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Warszawy. Mamy świadomość, że to trudny czas, ale może będzie to dobry sposób na spędzenie domowej kwarantanny dla uczniów :)

Jest to już kolejna edycja popularnego konkursu, w którym zadaniem uczniów jest stworzenie nowych projektów technicznych lub zmodyfikowanie i udoskonalenie już istniejących. Projekty mogą dotyczyć dowolnej dziedziny życia. Twórcom najciekawszych projektów przyznane zostaną nagrody finansowe. Zgłoszenia można przesyłać do 8 kwietnia 2020 r.

Ważne jest, aby pomysły odpowiadały na rzeczywiste zapotrzebowanie, a także były możliwe do upowszechnienia.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, a wsparcia finansowego udzielił Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

Jakie są zasady konkursu?

Pierwszym etapem jest zgłoszenie do 8 kwietnia pomysłu innowacji. Nie musi to być gotowy projekt, a jedynie jego krótki opis, m.in. skąd wziął się pomysł, dlaczego jest ważny, dlaczego powinien zostać zrealizowany. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.pcyf.org.pl pod linkiem: http://bit.ly/Zgloszenia_Mlodziezowe_Innowacje. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od grup. 

Wyróżnione grupy zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu, w którym zaprezentują wymyśloną przez siebie innowację. Na przygotowanie modelu/prototypu uczniowie otrzymają wsparcie finansowe. Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.

Dla wygranych grup przewidziane są nagrody finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do udziału!

Więcej informacji na www.pcyf.org.pl w zakładce Kreatywna młodzież/Innowacje techniczne (http://bit.ly/Mlodziezowe_Innowacje_Regulamin) oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/kreatywnamlodziez.pfdim/ mailowo pod adresem: