KORONAWIRUS

Uwaga!

Nowe rozporządzenie rządowe!

Z domu można wychodzić:

  • do pracy
  • w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb codziennego życia, np. do sklepu, do apteki, na spacer, do lekarza itp.

Przemieszczać się pieszo można maksymalnie w dwie osoby, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m (nie dotyczy osób najbliższych, np. członków rodzin)

Decyzją rządu, ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia 2020 r.

plakat promujący akcję, informacja w tekście