Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali trzy osoby poszukiwane do obycia kary pozbawienia wolności za popełnione wykroczenia i przestępstwa. Było to możliwe miedzy innymi dzięki dobrym relacjom dzielnicowych z mieszkańcami w swoim rejonie służbowym oraz właściwemu rozpoznaniu w lokalnym środowisku przestępczym.

Śródmiejscy dzielnicowi z rewiru I zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 35 do 41 lat poszukiwanych w celu doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego i odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione wykroczenia i przestępstwa w tym również za przestępstwa karno-skarbowe.

Czyny te dotyczyły dopuszczenia do prowadzenia pojazdu przez osobę nieuprawnioną, uporczywego uchylania się od płacenia należnego podatku oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania.

Ustalenie danych personalnych poszukiwanych osób i ich „namierzenie” i zatrzymanie było możliwe miedzy innymi dzięki dobrym relacjom dzielnicowych z mieszkańcami w swoim rejonie służbowym oraz właściwemu rozpoznaniu w lokalnym środowisku przestępczym.

nadkom. Robert Szumiata/rr