W dniach 04-10.08.2019 r. w Wyższej Szkole Kształcenia Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow (Niemcy) odbyła się kolejna już edycja Trójstronnego Seminarium Policyjnego, w którym wzięło udział sześcioro funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.

Projekt odbywający się pod hasłem „Wspólna Europa – wspólne problemy”, zakłada wymianę 6-osobowych grup młodych policjantów (do 30. roku życia) z Polski, Niemiec i Francji, poznawanie specyfiki służby policyjnej, systemów szkolenia, jak również rozwiązań organizacyjnych w jednostkach Policji wymienionych krajów. Komenda Stołeczna reprezentowana była przez przedstawicieli OPP w Warszawie, WOPD KSP, WWP KSP, WTO KSP oraz WPA KSP. W trakcie zajęć praktycznych policjanci wymieniali się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie wykonywania takich czynności, jak: zatrzymanie, przeprowadzanie kontroli osobistej, czy taktyka wchodzenia i sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych, jak również znajomością procedur związanych z przeprowadzaniem interwencji oraz umiejętnościami stosowania technik i taktyk policyjnych.

Jeden dzień uczestnicy spędzili w Oddziale Policji w Schwerinie, gdzie mieli okazję poznać funkcjonowanie tej formacji wyposażenie osobiste, uzbrojenie, sprzęt specjalny wykorzystywany do poszukiwań pod wodą, taktykę działań oraz system funkcjonowania jednostki. Ważnym punktem programu było zaprezentowanie przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Schwerinie sposobu usuwania demonstrantów stawiających bierny opór, blokujących trasę przemarszu lub miejsca odbywania się legalnego zgromadzenia.

W ramach seminarium policjanci mieli również okazję odwiedzenia Landtagu - parlamentu landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Europejskich, gdzie zostali przyjęci przez Inspektora Policji Meklemburgii-Pomorza Przedniego – pana W. Kapischke.

Ponadto uczestnicy seminarium obserwowali działania Policji niemieckiej w ramach zabezpieczenia „Festiwalu Statków”, odbywającej się w mieście Rostöck, gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami działania Mobilnego Centrum Zarządzania podczas zabezpieczenia imprezy masowej.

Na koniec warto zaznaczyć, iż udział funkcjonariuszy garnizonu stołecznego w tym międzynarodowym projekcie przyczynił się do poszerzenia wiedzy, podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz propagowania dobrego wizerunku polskiej Policji na arenie międzynarodowej. Była to również okazja do doskonalenia umiejętności językowych, jak również nawiązania pozostających na długo koleżeńskich kontaktów.

Gabinet KSP

 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow
 • Trójstronne Seminarium Policyjne w Güstrow