Ursynów dzieli się doświadczeniami z wdrażania E-Commerce
W Urzędzie Dzielnicy Ursynów zorganizowano spotkanie, na którym przedstawiono innowacyjne rozwiązania dotyczące platformy E-Commerce. Dzięki nowym technologiom mieszkańcy mogą teraz korzystać z bezgotówkowych płatności za usługi urzędowe, co znacząco usprawnia proces obsługi. Pozostali przedstawiciele warszawskich dzielnic mieli okazję zapoznać się z tymi rozwiązaniami, które już wkrótce zostaną wdrożone w całym mieście.

Prezentacja nowych rozwiązań w Urzędzie Dzielnicy Ursynów

We wtorek w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano zasady działania nowej platformy E-Commerce (E-COM). W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele różnych dzielnic Warszawy, aby zapoznać się z nowymi technologiami wdrażanymi na Ursynowie. Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniami z pilotażowego programu oraz omówienie korzyści dla mieszkańców.

Początek nowej ery bezgotówkowych płatności

W grudniu 2023 roku w Urzędzie Dzielnicy Ursynów uruchomiono pilotażowo funkcjonalność pozwalającą na dokonywanie bezgotówkowych płatności w ramach platformy E-COM. Dzięki temu mieszkańcy mogli realizować płatności za pomocą urządzeń mobilnych przy stanowisku lub wcześniej przez stronę internetową urzędu. To innowacyjne rozwiązanie znacznie skróciło czas obsługi oraz zredukowało kolejki w kasach, co przełożyło się na poprawę jakości świadczonych usług.

Rozwój technologii na Ursynowie

Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Ursynów, przy wsparciu Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, rozpoczęto wdrażanie platformy E-COM. Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Ursynowa, odpowiedzialny za wdrożenie, podkreślał, że wprowadzenie bezgotówkowych płatności było odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców. - Uruchomienie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów platformy E-COM stanowiło odpowiedź na wniosek Burmistrza Dzielnicy Ursynów wspierany przez Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, wskazujący na potrzebę wprowadzenia bezgotówkowych płatności, w szczególności w Dziale Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów. Nasz wniosek był odpowiedzią na zgłaszane nam oczekiwania i potrzeby mieszkańców – mówi zastępca burmistrza Ursynowa, Klaudiusz Ostrowski.

Mobilne terminale dotykowe – nowa jakość obsługi

Po sukcesie pilotażowego programu, w kwietniu 2024 roku, na stanowiskach delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów wprowadzono mobilne terminale dotykowe, znane jako miniopłatomaty. Te urządzenia pozwalają na dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych, zachowując przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. To kolejne udogodnienie, które wpłynęło na szybszą i bardziej efektywną obsługę mieszkańców.

Perspektywy dla całej Warszawy

Wdrożenie platformy E-COM w Urzędzie Dzielnicy Ursynów jest pierwszym tak dużym projektem tego typu w Polsce. Planuje się, że w najbliższym czasie nowa funkcjonalność zostanie wprowadzona we wszystkich urzędach m.st. Warszawy. Efekty tego wdrożenia będą miały pozytywne skutki nie tylko dla mieszkańców, ułatwiając im załatwianie spraw urzędowych, ale również przyczynią się do postrzegania Warszawy jako miasta otwartego na nowe technologie.


Opierając się na: Urząd Dzielnicy Ursynów