Strażacy z JRG 5 ćwiczyli w zajezdni przy ul. Stalowej
W maju bieżącego roku, funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 odbyli intensywne szkolenia w zajezdni autobusowej przy ul. Stalowej. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych i opanowanie działań przy zdarzeniach z udziałem autobusów elektrycznych i hybrydowych.
  1. Doskonalenie operowania różnymi prądami wodnymi
  2. Zapoznanie z budową autobusów elektrycznych i hybrydowych
  3. Utrwalenie procedur działania przy zdarzeniach
  4. Przypomnienie rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i elementów dezaktywujących układ wysokiego napięcia

W dniach 27-29 maja funkcjonariusze z JRG nr 5 odbyli intensywne szkolenia w zajezdni autobusowej. Ćwiczenia skupiły się na doskonaleniu operowania różnymi prądami wodnymi oraz na zapoznaniu uczestników z budową i specyfiką autobusów zasilanych elektrycznie i hybrydowo.

Głównym celem tych działań było utrwalenie procedur ratowniczych, które są kluczowe w przypadku awarii lub wypadków z udziałem nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej. Funkcjonariusze mieli możliwość dokładnego zapoznania się z kartami ratowniczymi, co jest niezwykle ważne dla skutecznego i szybkiego działania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas ćwiczeń przypomniano także rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz elementów dezaktywujących układ wysokiego napięcia. Te informacje są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ratowników, jak i pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego w przypadku zdarzeń z udziałem autobusów elektrycznych i hybrydowych.

Szkolenia te są częścią ciągłego procesu doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy, który ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w naszym mieście. Regularne ćwiczenia i aktualizacja wiedzy są kluczowe dla sprawnego i skutecznego reagowania na różnorodne zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać służby ratownicze.


Według informacji z: Straż Pożarna w Warszawie