Alimenty w sprawie o rozwód

Rozwód w przypadku małżonków posiadających dzieci związany jest z bardzo ważną kwestią, a mianowicie z orzeczeniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletnich dzieci Stron.

Od czego zależą alimenty?

Obowiązek alimentacyjny na dzieci został uregulowany w art. 133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”), który wskazuje, że „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Jednocześnie zgodnie z art. 135 § 1 k.r.o. „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy zatem od dwóch czynników. Pierwszym z nich są usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci. Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można utożsamiać z potrzebami umożliwiającymi małoletnim egzystencję na minimalnym poziomie. Koszty związane z utrzymaniem dziecka należy podzielić na kilka kategorii. W pierwszej kolejności należy wymienić koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, a mianowicie czynsz, koszt ogrzewania, prądu, wody, czy internetu.

Druga grupa są wydatki związane indywidualnie z osobą dziecka, tj. koszt jego wyżywienia, koszt zakupu ubrań czy obuwia, koszty związane z szeroko pojętą edukacją dziecka (np. zajęcia dodatkowe, czesne za szkołę, czy przedszkole), koszty związane z opieką medyczną i zakupem leków, koszty zakupu środków kosmetyków i środków czystości (do grupy tej zaliczają się np. koszy zakupu środków do sprzątania mieszkania, czy koszty zakupu środków do prania), koszt zakupu zabawek czy materiałów plastycznych i edukacyjnych dla dziecka.

Kolejną grupą są koszty, które pojawiają się co jakiś czas, najczęściej raz do roku. Do tej grupy należy zaliczyć koszt ubezpieczenia dziecka, koszt wyjazdu na wakacje czy na ferie, wydatki na komitet szkolny i składki klasowe, koszt podręczników i niezbędnych przyborów i wyposażenia do szkoły (tzw. wyprawka szkolna).

Możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica

Pojęcie możliwości majątkowych i zarobkowych jest znacznie szerszym pojęciem, niż faktycznie otrzymywane przez rodzica wynagrodzenie. W konsekwencji oznacza to, że Sąd może zasądzić wyższe alimenty niż te, które byłyby uzasadnione wysokością obecnego wynagrodzenia, jeśli stwierdzi, że zobowiązany mógłby osiągać wyższe dochody (uwzględniając jego predyspozycje osobiste, wykształcenie oraz doświadczenie w danej dziedzinie).

Zobowiązanymi do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka są jego rodzice. Zobowiązanym do alimentów jest ten rodzic, który nie mieszka z dzieckiem na co dzień i przez to nie zajmuje się nim osobiście.

Ustalając wysokość alimentów Sąd może rozdzielić je pomiędzy rodzicami w innej proporcji niż 50:50, bowiem osobiste starania o wychowanie dziecka wpływają na wysokość świadczenia alimentacyjnego. Rodzic, który codziennie opiekuje się dzieckiem jest bardziej zaangażowany w wychowanie dziecka, aniżeli drugi z rodziców, i właśnie ten argument uzasadnia obciążenie go finansowo w mniejszym stopniu aniżeli drugiego z rodziców.

Alimenty – jakie dowody?

Do pozwu o rozwód wraz z żądaniem alimentów na dzieci należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają koszt jego utrzymania tj. faktury za media, czynsz, potwierdzenia przelewów, faktury lub umowy dotyczące edukacji dzieci (np. za przedszkole, czy zajęcia dodatkowe), faktury potwierdzające koszt zakupu dla dziecka wyżywienia, zakupu odzieży, obuwia, zabawek, czy też koszt materiałów edukacyjnych dla dziecka. Jeżeli dziecko przewlekle choruje do pozwu należy dołączyć faktury za zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, czy faktury za wizyty u lekarza i przeprowadzone badania. Do pozwu najlepiej dołączyć faktury imienne, a nie paragony, ponieważ zgodnie z orzecznictwem paragony nie stanowią one wystarczającego dowodu w postępowaniu o alimenty.

Do kiedy trzeba płacić alimenty?

Przepisy k.r.o. nie wskazują górnej granicy wieku, do której trzeba płacić alimenty na dziecko. Uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie oznacza w żadnym wypadku, że rodzic może przestać płacić alimenty na dziecko. Kryterium przesądzającym o długości obowiązku alimentacyjnego na dziecko jest możliwość samodzielnego utrzymania się przez nie i rodzic ma obowiązek płacić alimenty do tego momentu. Przykładowo w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne może okazać się, że obowiązek ten nigdy nie ustanie.

Trzeba też wskazać, że ustalone w rozwodzie alimenty na dziecko nie są ustalane raz na zawsze. Jeśli zmienią się okoliczności na podstawie których alimenty te były ustalone, przykładowo dziecko rozpoczęło edukację w szkole prywatnej, ewentualnie rodzic uległ wypadkowi i nie ma możliwości zarobkowania tak jak dotychczas, wówczas zasądzone alimenty można zwiększyć lub zmniejszyć, przy czym trzeba wytoczy odrębne postępowanie w tym zakresie.

Artykuł "Alimenty w sprawie o rozwód" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.