Sejmik mazowiecki dofinansuje projekty w Radomiu i Grójcu
Samorząd województwa mazowieckiego zdecydował o wsparciu dla regionu radomskiego i powiatu grójeckiego, przeznaczając środki na ważne projekty społeczne i ekologiczne.
  1. Środki na rewitalizację miejsc pamięci i edukację zdrowotną w regionie radomskim i powiecie grójeckim.
  2. Finansowanie odbudowy stawu retencyjnego w Drwalewie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  3. Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego, w tym profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych w Radomiu.
  4. Wsparcie dla 38 inwestycji związanych z opieką nad miejscami pamięci na terenie województwa mazowieckiego.

Wsparcie dla miejsc pamięci i zdrowia psychicznego

W ramach programu "Mazowsze dla miejsc pamięci", samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 2 mln zł na wsparcie 38 projektów związanych z modernizacją i tworzeniem nowych miejsc pamięci. W szczególności chodzi o obiekty upamiętniające walkę o niepodległość Polski oraz osoby, które walczyły o wolność kraju.

Odbudowa stawu retencyjnego w Drwalewie

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył prawie 365 tys. zł na odbudowę stawu retencyjnego w Drwalewie. Działanie to ma na celu poprawę gospodarki wodnej oraz ochronę przed ewentualnymi powodziami.

Profilaktyka zdrowia psychicznego

W Radomiu zrealizowany zostanie projekt "Profilaktyka zdrowia psychicznego w obliczu chorób neurodegeneracyjnych", na który przeznaczono 70,6 tys. zł. Inicjatywa skupia się na promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom wśród mieszkańców.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podsumowuje:

– Na realizację programów wsparcia przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Od początku roku podpisujemy umowy z lokalnymi samorządami, dzięki czemu wiele z inwestycji już się rozpoczęło. Na ostatniej sesji sejmiku rozstrzygnęliśmy kolejne nabory. Tym razem środki pozwolą m.in. na upamiętnienie ważnych dla społeczności miejsc czy edukację zdrowotną –
mówi.

W obliczu rosnących potrzeb społecznych i środowiskowych, wsparcie finansowe od samorządu województwa mazowieckiego stanowi istotny impuls dla rozwoju lokalnych społeczności, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców.


Opierając się na: Urząd Marszałkowski w Warszawie