Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami w stolicy. Czym różnią się oba zadania?

Zarządzanie nieruchomościami realizowane przez profesjonalistów to gwarancja utrzymania obiektu w dobrym stanie i satysfakcji z jego użytkowania dla mieszkańców. Zadanie to w stolicy realizują dziś głównie zewnętrzne firmy, które posiadają w swoim portfolio usług zarówno zarządzanie, jak i administrowanie nieruchomościami w Warszawie. Wbrew pozorom, obie te usługi nie oznaczają tego samego, a każda z nich posiada odmienny charakter. Czym zarządzanie nieruchomościami różni się od administrowania – o tym powiemy poniżej!

Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest pojęciem znacznie szerszym od administrowania. Można powiedzieć, że wszystkie czynności, które składają się na administrowanie nieruchomościami w Warszawie zawierają się w zarządzaniu. Składają się na nie wszystkie czynności związane z opieką nad nieruchomością, które mają na celu utrzymanie jej w stanie niepogorszonym w czasie. W praktyce oznacza to, że firma zarządzająca otacza nieruchomość kompleksową opieką i troszczy się o niemal każdy związany z jej funkcjonowaniem aspekt.

Do czynności realizowanych w ramach profesjonalnego zarządzanie nieruchomościami zalicza się m. in. dbanie o dobry stan techniczny budynku, planowanie remontów i bieżących prac konserwacyjnych, nawiązywanie współpracy i zawieranie umów z dostawcami mediów i firmami, które będą wykonywały usługi na terenie nieruchomościami, nadzorowanie księgowości i finansów wspólnoty, a także reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem i organami administracji państwowej.

Zarządzanie nieruchomościami najczęściej realizuje jedna osoba. Jest nią zarządca powołany na to stanowisko przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że we własnej osobie realizuje on wszystkie wyżej wymienione zadania! Zarządca współpracuje bowiem z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspierają jego codzienną pracę. Jednym z nich jest administrator.

Administrowanie nieruchomościami w Warszawie w praktyce

Wiele osób utożsamia zarządzanie nieruchomościami z administrowaniem. Jest to błąd, gdyż obydwie czynności posiadają zupełnie odmienny zakres. Administrowanie nieruchomościami w Warszawie obejmuje znacznie węższy zakres czynności niż zarządzanie – można powiedzieć, że stanowi jedną ze składowych zarządzania. Na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami administrowanie nieruchomościami możemy zdefiniować jako sprawowanie bieżącej opieki nad obiektem. Jak to rozumieć?

Na administrowanie nieruchomościami w Warszawie składa się przede wszystkim utrzymywanie porządku w częściach wspólnych i na terenach zielonych należących do nieruchomości, pobieranie opłat czynszowych i egzekwowanie zaległości w płatnościach, bieżące monitorowanie stanu obiektu, usuwanie awarii oraz reagowanie na zgłoszenia usterek ze strony mieszkańców. Zadania te najczęściej realizuje administrator, który jest „prawą ręką” i wsparciem zarządcy.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa.