Instalacje fotowoltaiczne w Warszawie – na co zwracać uwagę przy wyborze firmy?

Najczęściej instalacje fotowoltaiczne spotkać można na dachach domów czy na farmach fotowoltaicznych. Przez co kojarzy się nam zwykle z obszarami niezurbanizowanym. Coraz częściej spotykamy je jednak w dużych miastach i aglomeracjach np. w Warszawie.

Aby zrozumieć na czym polega zastosowanie instalacji fotowoltaicznych, należy zapoznać się z własnościami energii słonecznej, a także możliwościami, jakie daje ona na określonym terenie. Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, naturalnym źródłem energii. W gospodarstwie domowym przy użyciu paneli fotowoltaicznych można zaspokoić zapotrzebowanie na elektryczność. Zasoby energii słonecznej dzielą się na:

  • teoretyczne,
  • techniczne,
  • ekonomiczne.

Teoretyczny potencjał energii słonecznej uwzględnia całkowite wykorzystanie energii pochodzącej z promieniowania słonecznego i potencjału do zastosowań energetycznych. Jednak potencjał teoretyczny nie jest w stanie odzwierciedlić prawdziwych potrzeb. Potencjał techniczny uwzględnia natomiast wiele czynników, w tym warunki geograficzne i klimatyczne oraz możliwości technologii do pozyskania i magazynowania energii słonecznej. Dopiero potencjał ekonomiczny opisuje realne możliwości do korzystania z energii słonecznej na określonym obszarze. W tym przypadku rozważamy Warszawę oraz jej obszar metropolitalny.

Najważniejszym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej są ogniwa fotowoltaiczne (inne nazwy to ogniwa fotoelektryczne, fotoogniwa) – elementy półprzewodnikowe, które odpowiadają za zjawisko fotowoltaiczne, czyli przemianę energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa słoneczne produkowane są z materiałów półprzewodnikowych. Z ogniw fotowoltaicznych konstruowane są panele fotowoltaiczne (panele słoneczne) – najbardziej charakterystyczny element każdej instalacji fotowoltaicznej. Tworzą one np. wspomniane farmy fotowoltaiczne, jak i charakterystyczne instalacje na dachach domów.

Fotowoltaika Warszawa – zasoby, możliwości

Analizując możliwości wykorzystania energii elektrycznej na danym obszarze, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim insolację, czyli najważniejszy parametr energii słonecznej. Jest to ilość energii słonecznej, która pada na daną jednostkę powierzchni w danym czasie. Zwykle wyraża się ją w kilowatogodzinach na metr kwadratowy [kWh/m2]. Na większym obszarze Warszawy i jej okolic panuje insolacja w przedziale 1040–1080 kWh/m2. Natomiast południowe obrzeża miasta i obszar aglomeracji na południowych zachodzie: Pruszków, Podkowa Leśna, aż po Grodzisk Mazowiecki, a także Piaseczno?cleancache=usuni Grójec to wartości kształtujące się w granicach 1080–1120 kWh/m1.

Wartości te pozwalają na redukcję kosztów energii elektrycznej i co za tym idzie – duże oszczędności. Z każdym rokiem w Warszawie i okolicach coraz więcej osób decyduje się na montaż paneli fotowoltaicznych w swoim gospodarstwie domowym. Kolejnym argumentem za tym, aby zdecydować się na taki krok, jest możliwość uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Warto wspomnieć o tym, że jednym z argumentów, który podejmują przeciwnicy instalacji fotowoltaicznych, są wysokie koszty montażu takiej instalacji. Należy jednak pamiętać, że koszty zakupu i montażu fotowoltaiki w gospodarstwie domowym są z każdym rokiem coraz niższe, a dodatkowo można otrzymać dopłaty. Coraz więcej mieszkańców Warszawy oraz jej obszaru metropolitalnego decyduje się na takie rozwiązanie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że z każdym rokiem w Warszawie i jej okolicach wzrasta o około 20% zastosowanie energii słonecznej i prognozowany jest dalszy wzrost.

Fotowoltaika Warszawa – jaką wybrać firmę?

Decydując się na wybór odpowiedniej firmy do montażu instalacji fotowoltaicznej, powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim dwa najważniejsze czynniki:

  • wieloletnie doświadczenie w branży,
  • stosowanie nowoczesnych rozwiązań.

Firmy, które działają na rynku instalacji fotowoltaicznych, bardzo często oferują także korzystne rozwiązania finansowe, takie jak np.:

  • wykonanie kalkulacji i projektu bez opłat,
  • atrakcyjne oferty kredytowe i leasingowe.

To kolejne z czynników, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze firmy, której powierzymy montaż instalacji fotowoltaicznych w naszym domu. Warto także zwrócić uwagę na to, czy firma oferuje gwarancję na swoje usługi, a jeśli tak, to na jak długi czas. Przedsiębiorstwem, które spełnia wyżej wymienione warunki jest Stilo Energy, czyli firma która działa w aglomeracji warszawskiej, a także na terenie całej Polski.

Fotowoltaika Warszawa – jak ubiegać się o dofinansowanie?

Na koniec warto także zapoznać się dofinansowaniem, jakie mogą otrzymać mieszkańcy Warszawy i okolic – osoby prywatne, które decydują się na montaż fotowoltaiki w swoim gospodarstwie domowym. Od 2019 roku Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzą program „Mój prąd”2. Dzięki niemu osoby prywatne mogą uzyskać dofinansowanie na zakup i na montaż instalacji fotowoltaicznych w swoim domu.

Dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” może objąć nawet do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie może wynieść więcej niż 5000 zł. Wsparciem tym mogą zostać objęte instalacje fotowoltaiczne, których moc zawiera się w przedziale 2–10 kW. Wnioski o dofinansowanie z programu „Mój prąd” składać można w formie papierowej, przesyłając je np. pocztą lub kurierem, bądź składając osobiście w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także online za pośrednictwem profilu zaufanego. Mieszkańcy Warszawy i jej obszaru metropolitalnego, którzy decydują się na montaż instalacji solarnych, mogą również skorzystać z ulgi podatkowej dla osób fizycznych.

Współpraca: Stilo Energy – fotowoltaika Warszawa

 

1 Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
2 Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad