Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Okres zimowy to czas, kiedy często JOP są dysponowane do pożarów sadzy w kominie. W miniony poniedziałek SK KM PSP w Warszawie przyjęło kilka zgłoszeń na numer alarmowy dot. pożaru sadzy m. in. przy ul. Mrówczej, Kłodzkiej, Skwierzyńskiej. Do akcji dysponowano zastęp GCBA 5/32/2,5 z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 12.

Po dojeździe na miejsce akcji działania KDR-a były niemal identyczne, polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

- wyprowadzeniu na dach ratownika w aparacie powietrznym i zabezpieczeniu,

- wygaszeniu pieca CO,

- zbijaniu sadzy w kominie przy pomocy szczotki kominiarskiej,

- wygarnięciu sadzy z wyczystki przy piecu.

Brak osób poszkodowanych. Po zakończeniu działań pomieszczenia były przewietrzane oraz wykonywano pomiar kontrolny tlenku węgla urządzeniem AltAir. Wynik jaki pokazało urządzenie to 0 ppm.

Tekst: mł. asp. Marcin Rybski
Zdjęcia: JRG 12