Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Strażacy z JRG1 mimo bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych dokonali kolejnego rozpoznania akwenu wodnego z województwa mazowieckiego.

W dniu dzisiejszym byli w miejscowości Miedzna, gdzie na terenie żwirowni znajdują się zalane wyrobiska. Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo siarczystego mrozu i wstrzymanych prac w żwirowni, część akwenu nie była zamarznięta. W okresie letnim mimo zakazu kąpieli, akwen jest często odwiedzany przez okolicznych mieszkańców.

Na niepozornie wyglądających zbiornikach, płetwonurkowie dokonali pomiarów głębokości, która wynosiła do 8m.

Tekst: kpt. Łukasz Klimaszewski
Zdjęcia: kpt. Łukasz Klimaszewski