Ulica Bohomolca na Żoliborzu już prawie gotowa po remoncie
Remont ulicy Bohomolca dobiega końca, a mieszkańcy mogą już wkrótce cieszyć się nową, ulepszoną infrastrukturą. Po wielu miesiącach intensywnych prac, ulica zyskała nową nawierzchnię, poprawione odwodnienie oraz odświeżone chodniki i zjazdy. Wszystko to z myślą o poprawie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Zakres prac remontowych na ulicy Bohomolca

Remont ulicy Bohomolca obejmował kompleksową modernizację na całej długości, od ul. Kazimierza Promyka do ul. Adama Mickiewicza. Prace objęły ułożenie wszystkich warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy, w tym montaż nowych krawężników i obrzeży. Pierwsza warstwa asfaltu, tzw. wiążąca, została już wylana, a od piątku trwa układanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Finalizacja prac oznakowania poziomego i pionowego nastąpi w najbliższych dniach.

Nowe odwodnienie jako kluczowa zmiana

Jednym z najważniejszych elementów remontu było poprawienie systemu odwodnienia, co było kluczowe dla mieszkańców. - Dla mieszkańców ulicy Bohomolca kluczową sprawą było poprawienie odwodnienia. W czasie ulewnych deszczy na ulicy zalegała woda, a studzienki nie nadążały z jej odprowadzeniem. Dlatego do projektu wprowadzonych zostało 5 nowych wpustów deszczowych, które włączone do kanalizacji ogólnospławnej będą przejmowały wodę z całego odcinka drogi. Dodatkowo na połączeniu ul. Bohomolca i z ul. Promyka, czyli w miejscu gdzie tworzyło się największe zalewisko wody wybudowane zostały urządzenia rozsączające – mówi Tomasz Mielcarz, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz.

Oświetlenie i zieleń miejską priorytetem

W ramach remontu nie zapomniano również o oświetleniu ulicznym. Wybudowana została nowa linia o długości około 490 metrów, a stare oprawy typu Pastorał zostały zdemontowane i odrestaurowane. Prace ogrodnicze są również w końcowej fazie. Przeprowadzono ekspertyzę dendrologiczną na 11 drzewach, w wyniku której zalecono specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne. Szczególnie jeden jesion wymagał znacznej redukcji korony i uważnej obserwacji w sezonie wegetacyjnym.

Nowe nasadzenia i dbałość o zieleń

Ulica Bohomolca zyska również nową zieleń. Pojawi się ponad 1400 nowych krzewów trzemieliny, lilaków i jaśminowców. Renowacja trawników zostanie przeprowadzona, a wykonawca przez 12 miesięcy będzie dbał o nową zieleń, w tym nawożenie, nawadnianie, ściółkowanie, pielenie oraz pielęgnacyjne cięcie krzewów i żywopłotów. Zgodnie z umową, wszystkie prace mają zostać zakończone do 8 lipca 2024 roku.

Koordynacja z innymi pracami infrastrukturalnymi

Warto również zaznaczyć, że przebudowa ulicy Bohomolca była skoordynowana z pracami konserwacyjnymi sieci należących do VEOLIA Energia Warszawa oraz Polskiej Spółki Gazownictwa, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie prac bez zbędnych opóźnień.

Mieszkańcy mogą więc z niecierpliwością oczekiwać na zakończenie wszystkich prac i pełne udostępnienie nowej, odnowionej ulicy Bohomolca, która z pewnością podniesie standard życia w okolicy.


Źródło: Urząd Dzielnicy Żoliborz