Plac przed Pawilonem Zodiak zazieleni się i zyska zbiornik na deszczówkę
Plac przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak przechodzi zieloną metamorfozę. W najbliższym czasie mieszkańcy i odwiedzający będą mogli cieszyć się nowymi drzewami, krzewami oraz siedliskami dla ptaków i owadów. To część szerszego projektu, który ma na celu przekształcenie przestrzeni publicznych w centrum miasta.

Nowe oblicze placu przed Zodiakiem: więcej zieleni i ekologicznych rozwiązań

Plac przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak zmienia się na lepsze. W najbliższych miesiącach pojawią się tam nowe drzewa i krzewy, a także siedliska dla ptaków i owadów. Jednym z kluczowych elementów jest budowa zbiornika na wodę opadową, który będzie magazynować deszczówkę do nawadniania zieleni.

Znaczna część placu zostanie „rozpłytowana”, co pozwoli na stworzenie wysp zieleni. Te mikroekosystemy będą nie tylko retencjonować wodę opadową, ale również schładzać otoczenie podczas upalnych dni dzięki parowaniu z liści roślin. Szczególną uwagę zwrócono na dobór roślin, które wzmocnią tzw. usługi przyrodnicze, a ich pielęgnacja będzie mniej wymagająca.

Ekologiczne tablice informacyjne: edukacja mieszkańców i turystów

Na placu pojawią się również tablice informacyjne, które będą przybliżać mieszkańcom i turystom idee proekologiczne zastosowane w projekcie. Dzięki temu odwiedzający będą mogli lepiej zrozumieć, jakie korzyści płyną z wprowadzanych zmian i jak mogą one wpływać na ich codzienne życie.

Już wkrótce plac przed Zodiakiem zmieni się nie poznania. Przed pawilonem posadzimy 34 nowe drzewa, m.in. brzozy i graby, a wszystkie elementy dotychczasowego zagospodarowania, zostaną użyte ponownie. Mam nadzieję, że dzięki zielonej metamorfozie oraz nowym miejscom do wypoczynku będzie to jedno z ulubionych miejsc spotkań w naszym mieście – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kontynuacja dotychczasowych funkcji placu przy Zodiaku

Pomimo zmian, plac przed Zodiakiem nadal będzie pełnić swoje dotychczasowe funkcje: wystawiennicze, rekreacyjne i komunikacyjne. Nowe miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe oraz przestrzeń na stoliki kawiarniane wzbogacą tę przestrzeń, czyniąc ją jeszcze bardziej przyjazną dla mieszkańców i turystów.

Projekt zazielenienia placu powstał w pracowni RS Architektura Krajobrazu. Obecnie prowadzone są prace remontowe części podziemnych placu, które płynnie przejdą w realizację projektu „rozpłytowania”. Miasto planuje ogłosić przetarg na zazielenienie tej przestrzeni, a zakończenie prac zaplanowano na późną jesień.

Nowe Centrum Warszawy: szerszy kontekst przekształceń

Zmiany przed Zodiakiem są częścią większego projektu Nowe Centrum Warszawy. Obecnie trwa przebudowa ulicy Chmielnej, która ma na celu poprawienie jakości nawierzchni oraz wprowadzenie zieleni. Kończy się również zazielenianie dawnego parkingu przy biurowcu CEDET przy ulicy Brackiej. Wkrótce rozpoczną się także zmiany w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Te przekształcenia mają na celu uczynić centrum miasta bardziej przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających, wprowadzając więcej zieleni i ekologicznych rozwiązań.

Odnowa placu przed Zodiakiem będzie korespondowała z zielonym deptakiem na Chmielnej, tworząc spójną, zieloną przestrzeń w centrum miasta. To wszystko ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności stolicy dla turystów.


Opierając się na: UMS Warszawa