Targówek wspiera młodych przedsiębiorców na targach WSB JobPoint
Druga edycja targów pracy WSB JobPoint, zorganizowana na Uniwersytecie WSB Merito, przyciągnęła wielu studentów i absolwentów poszukujących ciekawych ofert staży i praktyk. Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia był Urząd Dzielnicy Targówek, który wspierał młodych przedsiębiorców i zapraszał do udziału w lokalnych inicjatywach biznesowych.
  1. Druga edycja targów pracy WSB JobPoint
  2. Oferty praktyk i staży dla studentów i absolwentów
  3. Wsparcie Urzędu Dzielnicy Targówek dla przedsiębiorców
  4. Interakcje z pracodawcami z różnych branż

23 kwietnia br. na Uniwersytecie WSB Merito odbyła się druga edycja targów pracy WSB JobPoint, która była skierowana głównie do studentów i absolwentów. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego spotkania z licznymi pracodawcami reprezentującymi różne branże. Targi te stanowiły doskonałą okazję do nawiązania kontaktów zawodowych oraz zorientowania się w dostępnych ofertach praktyk i staży.

Urząd Dzielnicy Targówek, jako Partner Instytucjonalny wydarzenia, zaoferował odwiedzającym wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz zaprosił ich do budowania lokalnej społeczności przedsiębiorców. Na stoisku urzędu, studenci i absolwenci mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w Urzędzie m.st. Warszawy oraz odbycia praktyk i staży w jego dzielnicowych biurach.

Uczelnia przygotowała specjalną przestrzeń, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać o różnych możliwościach zawodowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W strefie tej można było spotkać się z przedstawicielami firm, organizacji oraz instytucji publicznych, co umożliwiło wymianę doświadczeń i wiedzy.

Na naszym stoisku można było porozmawiać ze specjalistami z Biura zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Strategii Personalnej oraz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy a także przedsiębiorcami z Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek, którzy jako przedstawiciele różnych branż i obszarów biznesowych dzielili się wiedzą i doświadczeniem.

Targi pracy WSB JobPoint to nie tylko okazja do znalezienia pierwszej pracy czy praktyk, ale także możliwość do zmiany ścieżki zawodowej w sposób zgodny z kierunkiem studiów. Dzięki zaangażowaniu lokalnych instytucji, takich jak Urząd Dzielnicy Targówek, młodzi ludzie mogą liczyć na wsparcie w realizacji swoich zawodowych planów i marzeń.


Na podstawie: Urząd Dzielnicy Targówek