Rozpoczęła się 25. edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego już po raz 25. czeka na wyjątkowe osobowości naszego regionu! To prestiżowe wyróżnienie podkreśla wkład twórców i działaczy w promocję kultury mazowieckiej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
  • Do 4 czerwca br. trwa nabór kandydatur do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
  • Nagroda pieniężna wynosi 10 tys. zł, a laureaci otrzymają także pamiątkowe statuetki.
  • Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub osobiście w Warszawie, ul. Brechta 3.
  • Zachęcamy do nominowania artystów, stowarzyszeń oraz innych podmiotów kulturalnych.

Warto zaznaczyć, że nagroda ta, przyznawana od 1999 roku, jest jednym z najbardziej znaczących wyróżnień w środowisku kulturalnym Mazowsza. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się takie osobistości jak ks. Jan Twardowski czy Jerzy Hoffman, co świadczy o jej prestiżowym charakterze.

Marszałek Adam Struzik podkreśla znaczenie nagrody w rozwijaniu i promowaniu lokalnej kreatywności: – W naszym województwie nie brakuje ludzi zaangażowanych, twórców, społeczników, którzy swoją pracą i podejmowanymi inicjatywami pokazują Mazowsze piękne, twórcze, otwarte – mówi.

Jak zgłosić kandydaturę?

Wnioski należy składać na specjalnie przygotowanych formularzach, które podzielone są na dwie kategorie: dla osób fizycznych oraz dla podmiotów prawnych. Ważne, aby na zgłoszeniu znalazł się dopisek: „Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”. Dokumenty można dostarczać na dwa sposoby – przesłać pocztą, gdzie liczy się data stempla, lub dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki na ul. Brechta 3 w Warszawie.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim pod podanymi numerami telefonów lub mailowo. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Mazowsza do aktywnego udziału w promowaniu kultury naszego regionu poprzez zgłaszanie godnych kandydatów.


Na podstawie: UMWM