Radom uczcił 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
W Radomiu uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. To ważny moment refleksji nad brutalną historią naszego narodu, który przypada na 13 kwietnia każdego roku. W uroczystościach wzięli udział zarówno przedstawiciele władz, jak i mieszkańcy miasta, co pokazuje głębokie zakorzenienie pamięci o tragedii w społeczności lokalnej.
  1. 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej - ważne wydarzenie w kalendarzu Radomia.
  2. Udział znaczących osobistości lokalnych oraz przedstawicieli administracji państwowej.
  3. Apel Pamięci i salwy honorowe jako kluczowe elementy ceremonii.
  4. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy Pomniku Katyńskim i Dębach Pamięci.

W dniu 13 kwietnia Radom stał się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z obowiązkiem pamięci. Przed Pomnikiem Katyńskim, który znajduje się na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego, zgromadzili się nie tylko mieszkańcy miasta, ale również przedstawiciele różnych sfer życia publicznego. Wśród obecnych byli m.in. Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek oraz Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Podczas ceremonii, które rozpoczęły się o godz. 10.30, Radomska Orkiestra Wojskowa odegrała hymn państwowy, a odpowiedzialność za przyjęcie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości spoczęła na barkach Dowódcy 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, płk. pil. Macieja Siemińskiego. Emocje wzrosły, gdy odczytano Apel Pamięci, a kompania wojska oddała salwę honorową, co było wyrazem szacunku i hołdu dla pomordowanych.

Warto przypomnieć, że Zbrodnia Katyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski, kiedy to wiosną 1940 roku, na mocy decyzji władz sowieckich, zamordowanych zostało blisko 22 tys. polskich oficerów, policjantów oraz przedstawicieli inteligencji. Zamordowani zostali strzałem w tył głowy, a ich ciała pogrzebano w zbiorowych mogiłach na terenie ZSRR. Ta brutalna zbrodnia pozostaje symbolem cierpień i strat, jakie Polska poniosła podczas II wojny światowej.

W czasie uroczystości, Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Rafał Molga, złożyli wieńce przed kamieniem pamięci przy Dębach Pamięci oraz przed Pomnikiem Katyńskim, manifestując tym samym pamięć i szacunek dla ofiar. Ta gest symboliczny ma ogromne znaczenie dla rodzin pomordowanych oraz całej społeczności, podtrzymując pamięć o tych, którzy zginęli z rąk NKWD.

Zbrodnia Katyńska, mimo iż wydarzyła się ponad 80 lat temu, wciąż pozostaje żywa w pamięci kolejnych pokoleń Polaków, a dni takie jak ten, przypominają o potrzebie pamięci i refleksji nad historią naszego narodu.


Opierając się na: MUW