Bryg. Wioletta Sidoruk-Ciołek nowym Naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego PSP
Warszawska jednostka straży pożarnej wprowadza ważne zmiany w swoich szeregach. W atmosferze pełnej uznania i oczekiwania na nowe wyzwania, odbyło się oficjalne przekazanie obowiązków nowemu Naczelnikowi Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego. Ten ruch ma na celu nie tylko wzmocnienie struktury organizacyjnej, ale także zapewnienie jeszcze większej efektywności w działaniach prewencyjnych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.
  1. W dniu dzisiejszym bryg. Wioletta Sidoruk-Ciołek objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego.
  2. Uroczystość mianowania odbyła się przy obecności Komendanta Miejskiego PSP oraz jego Zastępcy.
  3. Nowa Naczelnik przejmuje obowiązki z dniem 1 kwietnia 2024 roku.
  4. Wyrażone zostały gratulacje i życzenia dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

Ważne momenty w życiu organizacji, takie jak zmiana kluczowych osób na stanowiskach kierowniczych, są nie tylko okazją do świętowania, ale również do refleksji nad przyszłością. Bryg. Wioletta Sidoruk-Ciołek, obejmując swoją nową rolę, stoi przed szansą wprowadzenia świeżych pomysłów i inicjatyw, które mogą znacząco przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa w naszym mieście.

Spotkanie, podczas którego nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków, odbyło się w obecności szacownych przedstawicieli straży pożarnej, co podkreśla wagę tej chwili. St. bryg. Roman Krzywiec, Komendant Miejski PSP, wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Sławomirem Sierpatowskim, a także Naczelnikiem Wydziału Kadrowego st. bryg. Anną Zielińską, wyraził swoje uznanie i najlepsze życzenia dla bryg. Sidoruk-Ciołek.

Rola Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego jest niezmiernie ważna w kontekście dbałości o bezpieczeństwo i prewencję. To stanowisko wymaga nie tylko wiedzy fachowej, ale również zdolności do zarządzania zespołem i realizacji zadań strategicznych. Wszystkie te cechy, jak można przypuszczać, bryg. Sidoruk-Ciołek posiada, co daje nadzieję na efektywne i owocne kierowanie wydziałem.

Przed bryg. Sidoruk-Ciołek otwierają się nowe możliwości i wyzwania. Społeczność strażacka oraz mieszkańcy z pewnością będą uważnie obserwować działania nowego Naczelnika, oczekując, że wprowadzi ona innowacje i będzie kontynuować tradycję służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Jesteśmy przekonani, że jej doświadczenie i zaangażowanie przyniosą nową jakość w działaniach prewencyjnych straży pożarnej.


Źródło: Straż Pożarna w Warszawie