Spotkanie w sprawie uchodźców na warszawskich dworcach z udziałem NGO
W obliczu kryzysu humanitarnego, Warszawa staje się miejscem nadziei dla uchodźców z Ukrainy. W ostatnich dniach, na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego, zorganizowano spotkania z przedstawicielami sektora pozarządowego oraz urzędnikami, aby omówić obecną sytuację i zaplanować dalsze kroki wsparcia dla osób uciekających przed wojną. Nowo utworzony punkt informacyjny przy Dworcu Wschodnim, zamknięcie centrum tranzytowego przez Norwegian Refugee Council, a także ciągłe wsparcie w zakwaterowaniu to tylko niektóre z działań podjętych w odpowiedzi na trudną sytuację.
  1. Zorganizowano spotkania z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego oraz urzędników, aby przedyskutować sytuację uchodźców przybywających do Warszawy.
  2. Wojewoda Mazowiecki zdecydował o utworzeniu punktu informacyjnego dla uchodźców przy Dworcu Wschodnim.
  3. Obecnie w 96 punktach zakwaterowania dla uchodźców w województwie przebywa 3 752 osób.
  4. Zamknięcie centrum tranzytowego przez Norwegian Refugee Council nie zwiększyło zainteresowania w punkcie informacyjnym przy Dworcu Zachodnim.
  5. Podczas spotkań poruszono kwestie zdrowotne, legalizacji pobytu oraz możliwości zakwaterowania dla uchodźców.
  6. Wojewoda wyraził gotowość do zwiększenia bazy noclegowej w razie potrzeby.
  7. Działa całodobowy punkt informacyjny połączony z pokojem odpoczynku dla matek z dziećmi na Dworcu Zachodnim.
  8. Ponadto uchodźcy mogą korzystać z całodobowego bezpłatnego numeru telefonu 987, pod którym udzielane są wszelkie niezbędne informacje.

W miarę jak fala uchodźców z Ukrainy dotarła do serca Polski, Warszawa szybko przekształciła się w bastion nadziei dla tych, którzy uciekają przed wojną. W odpowiedzi na tę sytuację kryzysową, Mazowiecki Urząd Wojewódzki skoordynował serię spotkań z kluczowymi organizacjami i instytucjami, aby zorganizować pomoc i wsparcie. Kluczowymi graczami w tych wysiłkach byli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, a także szereg organizacji pozarządowych takich jak UNHCR, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej czy Habitat for Humanity Poland.

Wojewoda Mazowiecki, Mariusz Frankowski, podjął decyzję o utworzeniu punktu informacyjnego dla uchodźców przy Dworcu Wschodnim, biorąc pod uwagę potrzeby i zmniejszającą się skalę napływu osób poszukujących schronienia. Tym samym zasygnalizował, że pomoc humanitarna nadal jest dostępna i skoordynowana, zapewniając uchodźcom dostęp do informacji, które są kluczowe w ich pierwszych dniach pobytu w Polsce. Punkt ten stanowi ważne ogniwo w łańcuchu pomocy, zapewniając informacje o dostępnych formach wsparcia, w tym o zakwaterowaniu.

W odpowiedzi na wyrażone przez organizacje pozarządowe wątpliwości i potrzeby, przedstawiciele Wojewody zadeklarowali możliwość zwiększenia bazy noclegowej, co pokazuje elastyczność i gotowość do adaptacji do zmieniającej się sytuacji. Warto podkreślić, że zarówno punkty zakwaterowania, jak i punkt informacyjny przy Dworcu Zachodnim, działają bez przerwy, oferując schronienie i wsparcie każdego dnia, przez całą dobę.

W tych trudnych czasach, Warszawa i jej mieszkańcy razem z wojewodą i organizacjami pozarządowymi dają świadectwo solidarności i gotowości do niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Działania te pokazują, że w obliczu wyzwań humanitarnych, wspólne wysiłki mogą przynieść nadzieję i ulgę dla tych, którzy uciekają przed konfliktem.


Wg inf z: Mazowiecki Urząd Wojewódzki