UM Bemowo: Posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Bemowo
Zaplanowane spotkania dzielnicowych komisji na Bemowie już wkrótce! Sprawdź, co czeka mieszkańców w najbliższych dniach.
  • Planowane posiedzenia komisji Rady Dzielnicy Bemowo.
  • Przedmiotem dyskusji będą projekty uchwał i opinii dotyczących budżetu na rok 2024.
  • Spotkania odbędą się w Urzędzie Dzielnicy przy ulicy Powstańców Śląskich 70.

Dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo nadchodzący czas będzie okresem intensywnych dyskusji i ważnych decyzji. W planach są posiedzenia komisji Rady Dzielnicy, podczas których omawiane będą kwestie związane z przyszłorocznym budżetem i innymi sprawami lokalnymi. Miejscem debat będzie Urząd Dzielnicy Bemowo, gdzie radni oraz zainteresowani mieszkańcy spotkają się, aby przedyskutować zmiany i nowe projekty.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów został ustalony na 13 lutego 2024 roku, o godzinie 17:00. Wśród punktów obrad znajdą się między innymi zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącego budżetu na nadchodzący rok oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania. O zamknięciu posiedzenia poinformuje Przewodniczący Komisji Artur Zygrzak.

Z kolei Komisja Edukacji spotka się nieco wcześniej, bo już 11 grudnia 2023 roku o godzinie 18:30. Przewodnicząca Iwona Łoboda poprowadzi obrady, które rozpoczną się od przyjęcia porządku posiedzenia, a zakończą dyskusją na tematy bieżące.

Dla miłośników kultury i sportu ważnym wydarzeniem będzie posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji, zaplanowane na 14 lutego 2024 roku, o godzinie 16:30. Pod przewodnictwem Anny Wosińskiej, komisja rozważy projekty uchwał i zajmie się nadaniem nazwy lokalnemu obiektowi miejskiemu. Nie zabraknie również omówienia spraw różnych.

Ostatnie z zaplanowanych spotkań to posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 13 lutego o godzinie 17:00. Przewodnicząca Aneta Nowolecka poprowadzi obrady, które również będą koncentrować się na projekcie uchwały budżetowej.

Mieszkańcy Bemowa mogą liczyć na to, że ich przedstawiciele będą dokładnie analizować i dyskutować wszystkie kwestie istotne dla dzielnicy. Warto śledzić wydarzenia w lokalnej polityce, aby być na bieżąco z decyzjami, które mogą wpłynąć na życie społeczne i kulturalne w najbliższej przyszłości.


Wg inf z: UM Bemowo