Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji dążą do POPRAWY stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym, dlatego w dniach 6 – 7 grudnia 2023 roku przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których celem jest wyeliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przez dwie doby prowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Mundurowi reagują na wykroczenia, m.in. takie jak:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych / wchodzącemu na przejście dla pieszych,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych,
  • niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi.

PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.