Zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach – jak go uzyskać?

Kredyty we frankach miały być szansą na tanią hipotekę, a okazały się dla wielu kulą u nogi. Osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania hipotecznego w CHF dość szybko odczuły negatywne skutki zmian rynkowych, w tym wahań w kursach walut. W pewnym momencie okazywało się, że po kilku latach spłaty, pozostałe zadłużenie jest niemal w takiej samej wysokości, jak na początku.

Czy można uzyskać zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach?

Kredyty we frankach okazały się zatem sporym problemem, z którym na szczęście zaczęli walczyć klienci wspierani przed wyspecjalizowanie w temacie kancelarie adwokackie. Czy pomoc prawnika wystarczy, aby uzyskać zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach? Wyjaśniamy.

W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu spraw – głośnych i mniej popularnych, w których posiadacze kredytów CHF wytaczali pozwy przeciwko bankom. Oczywiście nie robili tego sami, lecz przy wsparciu prawników, którzy analizowali ich indywidualne sytuacje, zapisy umów i ustalali linię obrony. W wielu przypadkach chodziło o unieważnienie umowy, a co za tym idzie, uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat kredytu we frankach. Pozytywne wyroki, jakie już zapadły w tego typu sprawach udowadniają, że warto rozpoznać swoją sytuację i poznać dostępne możliwości.

Jakie opcje mają posiadający kredyty CHF?

Warto zaznaczyć, że sprawa każdego kredytobiorcy, który posiada kredyt we frankach jest kwestią indywidualną i tak też powinna być rozpatrywana. Samemu jest to niezwykle trudne do zrobienia, jednak można uzyskać wsparcie kancelarii prawniczej wyspecjalizowanej w pomocy frankowiczom. Wtedy, po dokładnym przeanalizowaniu umowy i odnalezieniu w niej zapisów abuzywnych, możliwe będzie wszczęcie sprawy przeciwko bankowi.

Co będzie jej celem? To zależy od oczekiwań klienta – można wnioskować o odfrankowienie lub zasądzenie wnioskowanej kwoty. Jak wyjaśnia prawnik pracujący w kancelarii, której specjalnością są kredyty CHF: Można powiedzieć, że zgodnie z teorią salda kredytobiorcy, którego umowa była nieważna, należy się jedynie taka część uregulowanych na rzecz banku świadczeń, która przewyższa kwotę wypłaconego kredytu. Z kolei zgodnie z teorią dwóch kondykcji kredytobiorca może skutecznie dochodzić całości świadczeń uregulowanych na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy.

Jak widzisz, wyrok bankowy na Twoją korzyść może dotyczyć zwrotu nadpłaconych rat kredytu we frankach, ale też innych opłat poniesionych z tytułu umowy, która zostanie uznana za nieważną.

Kredyty frankowe – pomoc prawna

Z uwagi na to, że kredyty frankowe i roszczenia z tytułu ich posiadania są dość skomplikowane, warto współpracować z prawnikiem, jeśli chcemy uzyskać zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach. Pamiętaj, że w kancelarii możesz też zasięgnąć porady prawnej i poznać swoje prawa wynikające z posiadania kredytu CHF. Ze swoją sprawą najlepiej zgłoś się do kancelarii specjalizującej się w tematach finansowych.