Dzielnicowi z komisariatu przy ulicy Plutonowych wraz z przedstawicielem delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, opiekunów prawnych uczniów i pedagogów szkół na terenie Rembertowa.

Spotkania odbyły się w ramach wspólnych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości narkotykowej.

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było omówienie zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych i narkotyków przez osoby nieletnie oraz grożących im konsekwencji prawnych. Przedstawiona na zebraniu z rodzicami walizka edukacyjna była doskonałym narzędziem dydaktycznym zawierającym przedmioty najczęściej wykorzystywane do zażywania, przechowywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków.

Spotkania miały na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz nabycie przez rodziców nowych umiejętności i wiedzy, jak reagować na niepokojące sygnały.

Policjanci przy pomocy specjalistycznej walizki narkotykowej edukowali rodziców, jak rozpoznać, czy dziecko eksperymentuje z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi oraz jakie przedmioty znalezione przy nieletnich powinny wzbudzać niepokój. Każdy z rodziców miał możliwość zapoznać się z zawartością walizki, a także porozmawiać i uzyskać informację, jak reagować w przypadku ujawnienia środków odurzających.

Wykład Policji spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.

 

tekst: Delegatura BBiZK m. st. Warszawy w Rembertowie/podinsp. Joanna Wegrzyniak